Ve své praxi se často setkávám s páry, v nichž jeden nebo oba partneři jsou pro vztah nezralí. Takový vztah nepřináší radost a spokojenost, lidé se často hádají, neumí se spolu domluvit a řešit problémy. Díky nezralosti ve vztahu oba prožívají frustraci. Většinou si svoji nezralost neuvědomují, a pokud ano, neví, jak se posunout.

Abychom mohli ve vztahu růst a rozvíjet se, je nutné převzít zodpovědnost sami za sebe. Do vztahu vstupujeme na základě svých potřeb. Vztah tvoříme ze svých 50 % a za ty potřebujeme být zodpovědní. Pokud nejsme zodpovědní sami za sebe, za svoje chování či máme tendenci svádět vinu za náš život na druhého, pak se nemůžeme ve vztahu posunout a společně s partnerem budovat důvěru.

Jak se projevuje ve vztahu nezralost?

Abychom vybudovali hezký a kvalitní partnerský vztah, potřebujeme se zaměřit sami na sebe a na naše chování a jednání, kde se může naše nezralost projevit.

Projevy nezralého partnera

 • partner musí naplnit všechny moje potřeby
 • partner musí být takový, jakého ho chci mít
 • partner nesmí dělat věci, které mi narušují moje pohodlí
 • partner musí vnímat a vědět, jak se cítím a co si přeji
 • partner se nesmí změnit
 • partner nesmí mít jakýkoliv zájem, který by jej ode mě odvedl
 • mám právo se zlobit na partnera, když neplní všechna moje očekávání
 • kritizuji partnera či se mu vysmívám, pokud se mu něco nepovede nebo něco neumí
 • vždy mám ve vztahu pravdu

Projevy zralého partnera

 • respektuji odlišnost svého partnera
 • jsem připraven poznat svého partnera a akceptovat jeho potřeby
 • sdílím otevřeně se svým partnerem myšlenky, pocity, potřeby a svoje touhy
 • partner mi pomáhá ve vztahu plně rozvinout moji individualitu
 • komunikuji se svým partnerem a zajímám se o jeho potřeby
 • růst partnera považuji za stejně důležitý jako můj vlastní
 • podporuji partnera a partner se na mě může spolehnout
 • můžu kdykoliv svobodně ze vztahu odejít
 • náš vztah je založen na úctě, respektu a porozumění

Pokud žijete s nezralým partnerem, bude to těžké. Potřebujete si uvědomit, co se ve vztahu s ním máte naučit. Možná právě tento vztah Vám má říci, co potřebujete změnit, abyste se ve vztahu posunuli i Vy sami.

Příklad z praxe – nezralost partnerů

Klient řešil svůj vztah. Neustále si stěžoval na svoji partnerku, která na něj žárlila a nebyla ochotná doma cokoliv udělat. On chodil do práce, vydělával peníze, aby si mohli užívat společných chvil. Spousta povinností a zařizování okolo domácnosti byla na něj. Oba dva se často kvůli tomu hádali, ale nikam to nevedlo. Přesto říkali, že se mají rádi a chtějí být spolu.

Když jsme se společně podívali na jejich vztah více do hloubky, zjistili jsme zajímavé věci. Ani jeden z nich si nechtěl připustit svoji zodpovědnost za vztah. Oba dva chtěli, aby jim ten druhý naplňoval všechny jejich potřeby.

On chtěl, aby se partnerka starala o domácnost, aby měl uvařeno, uklizeno, aby mu byla kdykoliv partnerka k dispozici, když si vzpomene. Pokud to tak nebylo, byl nervózní, hádal se a byl ve stresu, což se projevovalo i na jeho výkonu v práci.

Ona chtěla porozumění a pochopení. Chtěla si povídat a probrat s ním svoje pocity. Byla na něj závislá, neměla téměř žádné kamarádky, jen jeho. On neměl čas na rozhovory, protože byl zaměřený na práci a kariéru. Díky tomu prožívala úzkosti, začala se obviňovat, že je špatná partnerka, nic nedokáže, začala žárlit. Neuvědomila si, že prochází určitou depresí, díky tomu nezvládala ani běžné věci.

Jak svoji nezralost vyřešili?

Oba dva museli převzít zodpovědnost za svoje chování a jednání. On přijal to, že byl k ženě necitlivý, že ji nevěnoval pozornost a že neumí komunikovat. Přijal svoji partnerku s tím, že není schopná se sama posunout a že prožívá depresi. Začal ji podporovat a pomáhat. Ona přijala to, že má problémy sama se sebou a začala to aktivně řešit.

Oba dva se potřebovali přizpůsobit realitě, kterou si nechtěli přiznat. Museli si nově uspořádat svůj život, aby opět byli jako fungující pár. Proto se dohodli, že svá přání omezí po dobu, než na tom budou lépe. Oba dva začali na sobě intenzivně pracovat. To jim pomohlo na cestě k sobě a k budování jejich vztahu.

Někdy je těžké poodhalit nezralost partnera, příp. zaujmout stanovisko, které by vedlo k vyřešení krize ve vztahu, proto je přítomnost třetí osoby velmi přínosná. Důležitá je vzájemná otevřenost, důvěra a kvalitní komunikace, která pomáhá ve vztahu růst. Pokud si nevíte ve své situaci rady a rádi byste pochopili, co se u vás ve vztahu děje, zkuste popřemýšlet o vztahovém poradenství. Rozhodně to stojí za vyzkoušení.