EFT terapie, EFT konzultace

EFT terapie, EFT konzultace je možné absolvovat v rámci celé ČR a zahraničí prostřednictvím Skype (online konzultace). Tuto techniku je možné úspěšně podstoupit i po telefonu v případě, že znáte základní body na těle, s kterými se v průběhu EFT terapie, konzultace pracuje. Zkratka EFT je zkratkou anglického názvu Emotional Freedom Techniques, volně přeloženo jako techniky emoční svobody. Je to soubor technik a metod, jejímž zakladatelem je americký inženýr Gary Craig. Tento soubor metod a technik patří mezi tzv. energetickou psychologii a vychází z objevu, že „PŘÍČINOU VŠECH NAŠICH NEGATIVNÍCH EMOCÍ JE PORUCHA V NAŠEM TĚLESNÉM ENERGETICKÉM SYSTÉMU“.

Unikátnost EFT terapie tkví v tom, že pracuje se třemi důležitými systémy, které se vzájemně ovlivňují. Jedná se o MYSL, FYZICKÉ TĚLO a ENERGETICKÝ SYSTÉM. Pokud v sobě dlouhodobě držíme v naší mysli negace ve formě negativních, sebedestruktivních myšlenek, limitujících přesvědčení či prožijeme negativní zážitek, zkušenost nebo trauma, dochází k narušení našeho energetického systému. Zde se začíná vytvářet počátek našich strachů, fobií, negací, úzkostí, depresí, nízkého sebevědomí, závislostí, psychických i fyzických obtíží.

Odstraněním vlivu těchto negací z podvědomí se začneme uzdravovat po psychické i fyzické úrovni. S pomocí EFT terapií, konzultací dokážeme tyto věci zpracovat, aby nás dále neblokovaly v našem životě. Klient díky postupnému zpracování témat a bloků prožívá tzv. vnitřní svobodu. Při EFT terapii, EFT konzultaci nastává zmírnění či úplné odstranění stresu. Klient se dostává do větší pohody a klidu. Díky tomu klient dokáže mnohem lépe reagovat na podněty z okolí a jeho prožívání života se zkvalitňuje.

Při této metodě dochází k trvalému účinku, jakmile se odstraní všechny aspekty daného problému, který klient řeší. Nedochází ke zbytečnému emočnímu prožívání při řešení traumat. Tato metoda nepoužívá žádné léky či přístroje, je tedy zcela bezpečná. Má výrazný zklidňující účinek, který klient zaznamenává už v průběhu sezení. Řeší pravou příčinu problému, ne jeho důsledky.

S čím vám může EFT konzultace pomoci?

Tuto metodu lze použít na jakékoliv téma, které řešíte. Pomáhá jak s psychickými, tak i s fyzickými obtížemi. Zde uvádím výčet těch nejčastějších témat, které je možné řešit touto metodou.

• stres, deprese, úzkost, zlost
• strach, fobie a sociální fobie
• úzkosti, obavy a panické ataky
• trauma a PTSD, pocity viny, nervozita
• závislosti (přejídání, kouření, alkohol, aj.)
• sebevědomí, sebeúcta, sebekritika
• negativním myšlení, limitující přesvědčení
• prokrastinace a vnitřní rezistence
• nerozhodnost a ztráta chuti do života

• změna postojů a myšlení
• závislosti (přejídání, kouření, alkohol, aj.)
• problémy spojené s prací a financemi
• sportovní a profesní výkonnost
• vztahové problémy
• problémy s otěhotněním
• fyzické problémy, bolesti a nemoci
• alergie a kožní nemoci
• problémy s hmotností a poruchy příjmu potravy, aj.

Jak probíhá EFT konzultace, EFT terapie se mnou?

Při samotné práci si klientem mu vysvětlím, jak celé sezení bude probíhat a ukážu mu body na těle, s kterými budeme při této metodě pracovat a na které vám budu poklepávat. Při EFT terapii, konzultaci se pobavím s klientem o tématu a stanovíme si cíle, kterých chcete dosáhnout. Práce při této metodě se skládá ze dvou částí – rozhovoru, který vedu v průběhu celé spolupráce a tzv. poklepáváním na specifických bodech v horní polovině těla. Při EFT terapiích, konzultacích přes Skype nebo po telefonu si na tyto body budete poklepávat sami pod mým vedením. Po skončení samotného sezení se společně domluvíme na dalším postupu. Vždy vytvářím pro své klienty příjemné prostředí, kde se cítí bezpečně. Zároveň se řídím ETICKÝM KODEXEM.

Body, na které se při EFT terapii poklepává

Na obrázku jsou červeně vyznačené body, na které se při EFT terapii, EFT konzultaci poklepává. Body se nachází jak na pravé, tak i na levé straně těla.

• vrchol hlavy
• vnitřní strana obočí
• vnější strana obočí (oblast spánku)
• pod očima
• pod nosem
• na bradě
• pod klíční kostí
• v podpaží
• KARATE BOD – na hraně pravé i levé ruky (na obrázku je vyznačený pouze na jedné ruce)

Kolik EFT konzultací, EFT terapií budete potřebovat?

Délka spolupráce je zcela individuální a odvíjí se od složitosti a rozsahu tématu. Pro vaši představu uvádím přibližný počet sezení pro daná témata, která vychází z mých zkušeností a praxe.

  • 1 – 4 sezení – různé formy strachů a fobií, pocitů viny, limitujících přesvědčení, alergie, kožní problémy, aj.
  • 4 – 8 sezení – objevující se úzkosti, problémy s nadváhou, závislosti, různé vztahové problémy, negativní zážitky, nižší sportovní a profesní výkonnost a stres, aj.
  • 8 a více sezení – sem patří těžší a složitější témata, traumata, posttraumatické stresové poruchy, nízké sebevědomí, deprese, aj.

Po samotné terapii se bude váš energetický systém následující dny cca 3 až 4 dny (i déle) samovolně tzv. dočišťovat. V tomto období je vhodné pít zvýšený příjem tekutin. Toto období může být provázeno různými projevy od únavy, plačtivosti až do zvýšenou dávku energie, příp. nemusíte zaznamenat žádné výkyvy psychiky. Už v průběhu EFT terapie pocítíte značnou úlevu. Všimnete si změn, které se projeví ve vaší psychice a na vašem fyzickém těle. Další změny se projeví následující dny po sezení.

Jaké doplňkové metody k EFT terapii používám ve své praxi?

Ve své praxi využívám kombinaci různých technik a metod k tomu, abych u svých klientů dosáhla těch nejlepších možných výsledků. K používaným metodám, které používám, patří: Energy EFT (Energy Emotional Freedom Techniques), SET/PET techniky (Simple/Provocative Energy Techniques), NLP (Neuro-lingvistické programování), práce se vzorci chování, metoda kvantových oprav, konverzační hypnóza, vizualizace, meditace, THE YES CODE coaching, metoda Život Jak Hra coaching, Mindset coaching.