Reference

S Maruškou jsem se potkala na jedné konferenci, kam jsem se vybrala jako maminka 3 dětí a novopečená majitelka malé zaběhlé marketingové agentury. V práci jsem se trápila hodně, v oboru jsem se nevyznala, neznala jsme podnikové finance, lidi spolu špatně komunikovali, házeli mi klacky pod nohy a já jsem kolem sebe kopala. A kdo má děti, ví, že velká rodina je každodenní boj, neustále vymezování prostoru, nastavování pravidel, kontrolování úkolů a vyjednávání. Do toho trochu práce dá i manželství a širší rodina a ještě by se člověk aspoň trochu rád věnoval sám sobě ….

Jak to všechno skloubit? Jak řešit problémy konstruktivně a bez emocí? Jak správně mluvit s lidmi, jak jim naslouchat? Jak vyjádřit co potřebuji a co cítím? Jak být autoritou? Jak být spokojená? S tím vším mi Maruška pomohla … a navíc kromě schůzek je i „kamarádem“ na telefonu nebo na e-mailu v urgentních situacích. A to nejenom pro mě, ale i pro mou dceru, která jí je za to vděčná.Jsem moc ráda, že jsem ji potkala a že je v našem životě.

Daria K., jednatelka

Poprvé jsem se s Maruškou setkal, když jsem stál před rozhodnutím, zda ze současné práce odejít, nebo zůstat. Tlak a silné emoce, které jsem díky tomu prožíval, mi znesnadňovaly moje rozhodnutí. Maruška mi výrazně pomohla zklidnit se, poodstoupit od dané situace a získat patřičný nadhled. Díky naší spolupráci jsem si uvědomil, co chci, co nechci a kam chci směřovat. Začal jsem se na celou záležitost dívat z jiné perspektivy, a díky tomu podnikl kroky, které mi usnadnily rozhodnutí.

K Marušce se velmi rád vracím už z toho důvodu, že mě inspirují hovory s ní. Ty mě vedou k novým uvědoměním v pracovním a osobním životě, které následně uplatňuji. Líbí se mi její celistvý přístup. Energie, kterou do každého setkání dává, je něco, co mě velmi povzbuzuje a nabíjí na mojí cestě. Velmi na ni oceňuji, že umí vhodně a efektivně kombinovat koučovací rozhovory a terapeutické techniky.

Milan P., regionální ředitel

Maruška mi vnesla do mého života úplně nový pohled na pracovní i osobní vztahy. Probudila ve mně mé staré dobré já, které se za roky soustředění na dobré výsledky stáhlo do sebe a bálo se projevit a ukázat, co ve mně je. Začala jsem čím dál častěji chodit za svoji komfortní zónu, zkoušet co to dá! A co víc, začalo mě to bavit! V období, kdy jsem docházela na hodiny s Maruškou, jsem udělala velká životní rozhodnutí a pokračuji s nimi směle dál. Já věčný ohleduplný „bojánek“ žiji konečně svůj život přesně tak, jak mě baví!

Pavla B., řízení projektů

K Marušce jsem se dostal vlastně úplně náhodou na doporučení zrovna v době, kdy jsem si začínal myslet, že nic v mém životě nemá smysl. Díky Marušce jsem získal nové pohledy na věci, o kterých jsem byl přesvědčen, že už jsou mi jasné a nejde s nimi nic udělat. Což obohatilo moje vnímání a uvědomění si skutečné situace, na které se dá dále pracovat. Získal jsem druhý dech. Začal jsem hledat nové možnosti a snažím se využívat každé příležitosti. Dozvěděl jsem se některé věci o sobě samém, na kterých mohu pracovat, a které jsem si dříve nebyl ochotný přiznat. Velkou výhodou pro mě byla možnost domluvit si sezení přes Skype a nemuset řešit složitou dopravu.

Maruška je neuvěřitelně pozitivně naladěná s opravdovým zájmem o řešení problému. Má příjemné vystupování a přesto, že jsem byl vždy k jakémukoli druhu terapie skeptický, tak naše spolupráce s Maruškou předčila má očekávání. 

 

Adam H.

Pracovně se mi dařilo, ale můj osobní život, především partnerský vztah, byl značně komplikovaný. Cítil jsem tlak, stres, zhoršila se moje schopnost soustředit se a cítil jsem se vyčerpaný. Zásadní zlom nastal při spolupráci s Maruškou, kdy jsem si přiznal, v jaké situaci se nacházím. Do té doby jako bych to nechtěl vidět.

Maruška mi vnesla nové pohledy na partnerské vztahy. Díky jejímu přístupu jsem si uvědomil, kde dělám zásadní chyby, co mohu udělat jinak, co chci a nechci. Pomohla mi s kroky, které jsem potřeboval v rámci partnerského vztahu udělat. K Marušce se rád vracím a vedu s ní rozhovory, jelikož mi pomáhá dívat se na věci jinak. Uvědomuji si, že tohle je dlouhá cesta, po které má smysl jít. Díky ní jsem teď mnohem spokojenější, partnerský vztah se zklidnil a já konečně zažívám pohodu, kterou jsem si přál.

Petr K., podnikatel

Ke koučování s Maruškou jsem se dostala v době, kdy jsem řešila pracovní krizi, konkrétně problém s pracovním kolektivem a mým postavením v něm. K tomu se přidalo i pár čistě osobních neúspěchů, napjaté vztahy a hlavně několik nepodařených pokusů o nápravu. Měla jsem vůli s tím něco dělat, ale byla jsem totálně nápadově vyčerpaná a úplně bez inspirace.

Právě koučování s Maruškou mi pomohlo. Ukázalo mi jiný úhel pohledu na věc, přinutilo mě pojmenovat si skutečné jádro problému, a pak společně promýšlet jednotlivé kroky k dosažení zásadní a trvalé změny. Celé koučování pro mě bylo inspirující a povzbuzující a to díky Maruščině nadhledu, energii a empatickému přístup, který do celého koučování vkládá.

Přišla jsem si na věci, na které bych sama nikdy předtím nepřišla. Maruščin nekonečný a čistý entusiasmus pro tuhle práci, laskavý a lidský přístup a její neotřesitelná víra, že je to správná cesta, mi ukazuje a dodává důvěru v sebe sama a moji vlastní cestu.

Dagmar B., administrativní pracovník

Díky Marušce jsem se vyléčila ze záchvatového přejídání. S její pomocí jsem se postupně naučila, jak se mít ráda, jak pracovat se svojí psychikou, jak se postavit špatným myšlenkám a jak se naučit více si vážit věcí a dívat se na hodnotu lidí jinak než pouze na tu vnější. Vždy mě navedla, jak udělat správná rozhodnutí. Dokonce i po ukončení konzultací si občas napíšeme a Maruška se o mě pořád zajímá, což si velmi cením. Po každé konzultaci s Maruškou jsem se cítila plná energie a příjemně motivovaná. Myslím, že jsou její klienti pro ni velmi důležití. Jsem velmi vděčná, že jsem mohla Marušku poznat a začít s ní spolupracovat.

Barbara K., studentka

Spolupráce s Maruškou pro mě byla velmi zajímavá a přínosná. Spojila jsem se s ní v době, kdy jsem prožívala určitou nespokojenost ve svém životě. Schopnost se soustředit na to důležité a podstatné mi unikalo, prožívala jsem více stresu a častěji mě přepadal pocit, že nemůžu uchopit svůj život do vlastních rukou tak, jak bych si přála. Můj život se točil pouze kolem dětí a neustálé péče o druhé.
Díky Marušce jsem získala nadhled a odstup nad situací, v které jsem se nacházela.  To mělo takový dopad, že jsem se mnohem jasněji mohla soustředit na sebe samu, co vlastně chci. Jako bych se opět vrátila ke svému JÁ. Začala jsem si samu sebe uvědomovat a zpracovávat bloky, které mě brzdily.

Můj život dostal najednou nový řád a jasný směr. Začala jsem zkoušet nové věci a zažívat zkušenosti, které mi pomáhaly růst ve svém osobnostním rozvoji. Zjistila jsem, že všechny odpovědi máme v sobě a díky těm správným otázkám je můžeme objevit. Co se mi velmi líbilo, byl Maruščin skutečný zájem o mě, šla do hloubky a hledala příčiny, a posléze odstranila. Její neutuchající entuziasmus, přátelská a srdečná povaha mi na mojí cestě velmi pomáhala.

Maruška je úžasné stvoření, nikdy jsem nikoho takového nepotkala. Je to doktor bez pláště. Nikdy Vám nedá pocítit, že se Váš problém nedá vyřešit a že si za něj můžete sami. Hledá s Vámi řešení a to je to, čeho si na ní moc vážím.

Marcela H.

Marušku znám již delší dobu a při rozhovoru s ní přišla řeč i na mé zdravotní problémy, které mě delší dobu trápily a nelepšily se. Lékaři úplně nevěděli, proč moje tělo takto reaguje. Navrhla mi, abych vyzkoušel terapii, kterou dělá. I když jsem tomu zpočátku nevěřil, zda mi tohle může pomoci, přesto jsem to bez předsudků zkusil.

U Marušky mě překvapil její komplexní přístup, který zvolila při řešení mé komplikace a i to, jakým způsobem dokázala navodit příjemnou atmosféru v průběhu celé terapie. Ihned při terapii jsem pocítil pozitivní změnu.

Při terapii jsem si uvědomil spoustu souvislostí, i životních, posunulo se moje vnímání a prožívání a celkově se změnilo myšlení v rámci životních prožitků, vše v průběhu následujících několika terapií. Moje zdravotní komplikace se zlepšily a s nimi i moje mnohdy jimi ovlivněné negativní přemýšlení.

Jan D., podnikatel

Koučování jsem se rozhodla vyzkoušet, protože jsem si chtěla ujasnit, co v životě dál chci. Maruška mi pomohla stanovit si ty správné cíle, na které jsem se postupně zaměřila. Velmi mi pomohly její otázky, které mě vedly k lepšímu uvědomění toho, kde jsem, kde bych chtěla být, jaké mám možnosti. Začala jsem se na svůj život dívat jinak. Každé koučování mi pomáhalo se vždy na chvíli v životě zastavit a uvědomit si, zda jsem na správné cestě či se z ní odchyluji.

V době, kdy jsem vstoupila do spolupráce s Maruškou, byla pro mě vzorem, že změna je možná. Její příjemný a sympatický projev ve mně vzbuzoval důvěru a já se díky tomu cítila v pohodě a mohla otevřeně o všem mluvit. Věci, které jsem měla v hlavě, jsem začala skutečně dělat. To byl první impuls k tomu, že se v mém životě začaly dít změny. Velmi se mi líbilo koučování po Skype. Nemusela jsem nikam cestovat a mohla být ve svém domácím prostředí, kde je mi dobře.

Eva Š.

Měla jsem možnost sledovat cestu, po které Maruška neustále jde a to, jakým způsobem se měnila a nyní žije svůj život. To mě inspirovalo k tomu, abych se i já zaměřila na můj vlastní život. Po několika společných rozhovorech (terapiích) mi Maruška pomohla najít sama sebe.

Společně jsme zpracovaly bloky, které mě držely na cestě vpřed a nastavily úplně novou cestu za poznáním, která byla obohacena novými pohledy na můj život a pochopením toho, kdo jsem a kým se chci ve svém životě stát. Velmi výrazným způsobem se to projevilo především ve vnímání sebe sama, což mělo velký vliv na důležité oblasti v mém životě. K Marušce se velmi ráda vracím, protože vždy přichází ten správný impuls, který mě posune vpřed.

Jaroslava K., Středisko volného času

V době, kdy jsem se potkal s Maruškou, jsem přecházel z jednoho zaměstnání do druhého. Necítil jsem se moc dobře a výzva, která pro mě představovala nová práce, byla pro mě v té době obtížná. Maruška mi pomohla zastavit se a zamyslet se nad svým chováním a jednáním, které mi mnohokrát stálo v cestě. Více jsem si s její pomoci uvědomil sám sebe a to, co a jak vlastně chci. Postupně začal stanovovat priority a zaměřovat se na to důležité. Moje přístupy a jednání se začaly měnit. Na určité věci se teď dívám jinak. Líbilo se mi, že mě vždy dokázala poslouchat a pomohla mi uvědomit si možnosti a příležitosti, které jsem sám neviděl. Její pozitivní přístup a její chuť do práce mě inspirovala a dodávala energii.

Radek M., podnikatel

S Maruškou jsem začala spolupracovat ve chvíli, kdy jsem procházela velmi těžkou změnou v osobním i profesním životě. Dospěla jsem do bodu, kde mi bylo jasné, že můj předešlý způsob života již nenaplňuje mé představy. Vstoupila jsem tedy do koučovacího procesu, ve kterém jsem si chtěla především ujasnit, kam chci směřovat.

Během naší spolupráce mě nadchl její pozitivní a energický styl. Vždy byla schopna vytvořit bezpečný a podporující prostor. Rozhodující pro mě však byla její schopnost naslouchat, empaticky se napojit a podpořit tak moji hravost v rámci procesu. Když se na naší spolupráci dívám s odstupem, právě toto mi umožnilo vytvořit si nový rámec, nový způsob, jak se radovat ze svého života. To vše propojuje se schopností “jít k věci” a pomáhá nacházet nové možnosti tam, kde jsem je prozatím nedokázala sama vidět.

Zuzana M., terapeut v systematickém výcviku

Koučování jsem si chtěla jen vyzkoušet. V té chvíli jsem ještě netušila, jak zásadní význam bude mít tahle zkušenost v mém životě. Na Marušce se mi líbilo její nadšení a pozitivní energie, kterou hýřila. Dále její schopnost naslouchat, lidský přístup a skutečný zájem o moji osobu. Vždy jsem se s ní cítila velmi příjemně a bezpečně.

V čem mi koučování nejvíce pomohlo, byl úplně nový způsob myšlení. Utříbení myšlenek, mnohem větší jasnost v tom, co je pro mě skutečně důležité, mi v životě moc pomohlo. Dříve jsem si brala věci příliš osobně, nekomunikovala jsem s lidmi, neužívala si života. Nyní se v životě více usmívám a užívám si jej naplno. Dnes mnohem více komunikuji s lidmi a díky tomu jsem poznala i nové přátele. Už si neberu věci osobně jako dřív. Objevuji svět z úplně jiných pohledů než kdykoliv předtím. Mám díky tomu i více energie a velmi mě těší, že se teď v mém životě věci skutečně dějí. Už o nich jen nepřemýšlím, ale dělám je. A to je pro mě velký krok.

Zdeňka Ch., důchodkyně