O mně

Ing. Marie Ježková – transformační kouč, EFT / párový terapeut, vztahový poradce

Vždy mě zajímala komunikace. Vnímám ji jako důležitou součást osobního rozvoje. Díky kvalitnější komunikaci můžeme lépe porozumět sobě samým a druhým.

To, jak komunikujeme a jednáme sami se sebou a s druhými, nám ukazuje spoustu příležitostí k růstu. To mě v mém životě inspirovalo. Díky tomu jsem se vydala na cestu, kde je komunikace, naslouchání a porozumění důležitou součástí přinášející hodnotu.

„Člověk je jako neopracovaný diamant. Sebepoznáním se stává briliantem.“

Koučuji a provádím terapie (individuální a párové), protože v tom vidím smysluplnou práci, díky níž pomáhám lidem k lepšímu vnímání a porozumění sebe sama, svoji jedinečnosti a rozšíření svého myšlení a vědomí. Společně s klienty nacházíme lepší cestu vpřed v jejich vztazích a životech. Zaměřujeme se na to podstatné a důležité.

Do života se opět vrací uvolněnost, otevřenost, lehkost a nadhled. Život dostává nový rozměr. Klienti se postupně učí z vlastních zkušeností, budují kvalitnější vztahy a prostředí, které je podporuje. Nachází životní rovnováhu. Zefektivňuje se jejich konání a jednání. Dělají to, co jim dává smysl a žijí mnohem naplněnější život, který jim přináší radost, energii a životní spokojenost.

Na život se dívám s nadhledem. Jsem člověk, který se snaží i v těžkých chvílích hledat poučení a moudrost. Ráda překonávám výzvy, které mi život přináší. Nikdy se nevzdávám.

„Inspirace je jako špetka chilli. Na jazyku jemně pálí, ale ta chuť stojí za to.“

Ráda inspiruji, zároveň se nechávám inspirovat. Nacházím způsoby, jak to vše co nejlépe předat dál. Baví mě objevovat cesty tam, kde je ostatní nevidí, jít do hloubky, dívat se dál.

Ukazuji lidem život z jiné perspektivy. Díky tomu mohou vidět nové příležitosti. Společně s klienty přináším na světlo to nejlepší, co v nich je a společně to dále rozvíjíme. Baví mě změna a transformace. Život pak už nikdy nebude stejný.

Ve své praxi používám kombinaci vícero směrů a technik. Především jsou to techniky energetické psychologie, kvantové opravy, koučovací metody a dovednosti, příp. další nástroje, které podpoří co nejlepší výsledky mých klientů. Jsem otevřená novým věcem a přístupům. Ráda se nechávám překvapit, co hodnotného to do mého života přinese.

„Důvěra je jako mýdlová bublina. Stačí se špatně dotknout a praskne.“

Důvěra, empatie, otevřenost, upřímnost, skutečný zájem, lidskost a smysl pro zodpovědnost jsou pro mě hodnoty důležité jak při práci s mými klienty, tak i v mém osobním životě.

Ráda trávím volný čas v přírodě, kde opětovně získávám energii. Naplňuje mě psát inspirující texty, tvořit projekty a semináře týkající se osobního rozvoje. Jsem vášnivou čtenářkou knih o psychologii, neurovědě a komunikaci. Velmi ráda poznávám nová místa, kde zažívám naplňující zážitky a získávám větší rozhled.

Moje vděčnost patří všem mým blízkým, přátelům a klientům, kteří mi vnesli do života radost a pomohli mi objevit smysl v tom, co dělám. Děkuji.

Zobrazit certifikáty a tréninky

CERTIFIKÁTY A TRÉNINKY

S chutí a radostí jsem se ponořila do studia, abych vám mohla profesionálně a kvalifikovaně pomoci a být vám přínosem. Získané znalosti, schopnosti a dovednosti rozvíjím neustálou praxí a dalším rozšiřujícím studiem.

ABSOLVOVANÉ VÝCVIKY A TRÉNINKY

Život Jako Hra – akreditovaný metodický výcvik (A. Vrána)

Základní koučovací dovednosti – akreditovaný výcvik dovedností (A. Vrána)

Skupinový Mentor coaching – akreditovaný výcvik s mentorem (A. Vrána)

Individuální Mentor coaching – trénink s mentorem (A. Vrána)

Mindset coaching® – metodický trénink (I. Černohorský)

Mediace – výcvik v mediaci (K. Sodomková)

Systematická poradenská a oborová psychologie (J. Adamec)

Terapeut energetické psychologie EFT – akreditovaný metodický výcvik (Z. Katayama)

EFT kouč úspěchu a prosperity – akreditovaný metodický výcvik (Z. Katayama)

Carol Look – The yes code – metodický trénink (Z. Katayama)

Gary Craig – Optimal EFT – metodický trénink (Z. Katayama)

Praktik energetické psychologie/EFT se znalostí práce se vzorci chování  – metodický trénink (K. Chába)

SET / PET trénink (jemné a provokativní energetické techniky) – metodický trénink (D. Lake, S. Wells)

Techniky energetické psychologie / EFT – metodický trénink (M. Nosková)

Energy EFT dle S. Hartmann – metodický trénink (M. Konečná)

Setkání s Biosyntézou – celostní přístup v somatické psychoterapii (Y. Lucká, B. Janečková)

Individuální, párové a skupinové poradenství osobního rozvoje – metodický výcvik (J. Adamec)

Párová terapie (partnerské vztahy) – metodický výcvik (K. Chába)

Mentoring párové terapie (partnerské vztahy) – trénink s mentorem (K. Chába)

Mentoring párové terapie (partnerské vztahy) – metodické vedení (P. Rataj)

Technika kvantových oprav – metodický trénink (M. Vojáček)