FAQ

Etický kodex

Etický kodex si můžete přečíst zde.

Je nutné se na konzultaci EFT nějak připravit?

Ne. Na konzultaci se není nutné nějak zvlášť připravovat. Je ale vhodné se zamyslet nad tématem, které chcete řešit a nad výsledkem, jakého chcete dosáhnout. Čím více budete v tématu konkrétní, tím se rychleji dostaneme k Vašemu výsledku, kterého chcete dosáhnout.

Kdo určí téma EFT konzultace?

Vy. Vy přicházíte s tématem na konzultaci. S tématem, ve kterém se chcete posunout, změnit či překonat. Pokud budete mít na jednu konzultaci více témat, společně vybereme to, které je pro Vás nejdůležitější a které, když se na něj zaměříme, Vás nejvíce posune ve Vašem životě.

Musím metodě EFT věřit, aby byla účinná?

Ne. Nemusíte věřit metodě EFT, jelikož tato metoda nepracuje s placebo efektem. Tato metoda používá k nápravě Vašeho tématu či problému Vaši mysl, tělo a Váš energetický systém. Díky tomu dosahuje reálný výsledků.

Mohu vysadit léky po EFT konzultaci, pokud se mi uleví?

Ne. V žádném případě Vám nedoporučím, abyste vysadil/a léky bez předešlé konzultace s Vaším lékařem. Pokud se Vám po konzultaci uleví či úplně zmizí příznaky Vašeho problému, jistě Vám Váš ošetřující lékař doporučí ukončení medikace.

Jak poznám, kolik potřebuji EFT konzultací?

Po první konzultaci se společně domluvíme, jaký bude další postup. Možná se Váš problém vyřeší během jedné hodiny, možná bude potřeba více konzultací. Vše se odvíjí na složitosti a rozsahu tématu. Tohle nelze předem stanovit. Pokud se domluvíme na určitém počtu konzultací a Váš problém se vyřeší rychleji, vrátím Vám poměrnou část peněz, nebo zbytek času můžeme společně využít pro zpracování jiného tématu.

Mohu si touto metodou pomoci sám/sama?

Ano. Pokud se naučíte principy této metody, můžete si v mnoha případech pomoci sám/sama.

V čem spočívá výhoda terapeuta, když si můžu pomoci s touto metodou sám/sama?

Výhoda terapeuta při konzultaci je jeho odstup od problému a nový vhled a jasnost, kterou do situace vnáší. Terapeut jde přímo k příčině problému a neřeší důsledek. Mezi další výhodu terapeuta patří znalost a zkušenost ve volbě techniky a to v jaký okamžik je vhodné jakou techniku použít. V neposlední řadě velkou výhodou terapeuta při konzultaci je jeho praxe, vzdělání, neustále studium a udržování odbornosti v dané oblasti, a zároveň propojování všech těchto aspektů při terapiích.

Používáte i jiné metody, když jsem na konzultaci metody EFT?

Ano. Při konzultaci používám i jiné metody, pokud jsou vhodné. Nejčastěji propojuji metodu EFT s technikami NLP (neuro-lingvistického programování), kvantovými opravami a koučováním. V omezené míře používám i hypnózu, pokud to daná situace vyžaduje a je to vhodné.

Je nutné se na koučovací setkání nějak připravit?

Není nutné se na koučovací setkání nijak zvlášť připravovat. Jen je vhodné se před koučováním zamyslet nad tématem, které chcete hlouběji prozkoumat.

Jak dlouho trvá koučovací proces?

Obvyklá délka koučovacího procesu trvá cca 3 – 6 měsíců, dle náročnosti a složitosti tématu. Na začátku se společně domluvíme na počtu setkání v měsíci. Pravidelnost je důležitou součástí celého koučovacího procesu.

Proč trvá koučovací proces několik měsíců? Nestačí mi jen hodinová konzultace?

V první řadě je důležité si uvědomit, že koučování není konzultace, terapie ani poradenství. Koučování je PROCES, v němž budete více poznávat sami sebe, a díky tomu nastavíme efektivnější způsoby a postoje pro Váš progres. Během koučovacího procesu se učíte z Vašich zkušeností, což vyžaduje čas a energii. Jedná se o celkovou změnu či transformaci ve Vašem životě, což není možné uskutečnit během jednoho setkání.

Proč sebekoučování nepřináší takové změny jako koučování s profesionálním koučem?

Člověk žije ve vlastní subjektivní realitě, tedy nemůže se odtrhnout od svého vlastního života. Chybí mu potřebný nadhled, který mu zprostředkuje kouč inspirativními a provokativními otázkami. Kouč používá účinné metody a koučovací dovednosti, díky nimž objevíte něco, co byste sami nikdy nebyli schopni objevit. V tomto momentě začíná skutečná změna a transformace Vašeho života.

Kolik sezení a v jaké časovém intervalu je třeba koučování?

To je zcela individuální a záleží to na charakteru Vaší osobnosti a Vaší zakázky. Obecné doporučení je 2 až 4 setkání za měsíc, v intervalu 3 až 6 měsíců.

Jaký je rozdíl mezi konzultací EFT a koučováním?

Konzultace EFT:

 • je zaměřena na jeden konkrétní problém, který chcete řešit
 • při a po konzultaci EFT dochází k úlevě a zklidnění
 • při konzultaci EFT vycházíme z Vaší minulosti
 • při konzultaci používáme tzv. „poklepávání“ na jednotlivé body a opakujeme specifické fráze
 • k vyřešení problému někdy stačí pouze jedna konzultace EFT
 • není nutná podpora klienta mimo setkání

Koučování:

 • je zaměřeno na komplexnost Vašeho tématu
 • v koučování se mění Vaše životní postoje a přístupy, transformujete uvědomění do akce
 • při koučování vycházíme z Vaší přítomnosti a orientujeme se na Vaši budoucnost
 • koučování probíhá formou rozhovoru
 • koučování je několika měsíční proces s pravidelnými setkáními
 • podpora a komunikace mimo setkání je součástí koučovacího procesu
Je možné objednat se na jednorázovou konzultaci?

Ano. Mnozí klienti využívají tuto možnost v případech, kdy se chtějí podívat na jedno konkrétní téma a získat tak nový pohled, jinou perspektivu či si uvědomit možnosti a příležitosti týkající se daného tématu.

Rád/a bych využil/a nějakou z nabízených možností, ale nejsem si jistý/jistá, která varianta je pro mě nejvhodnější. Co mám dělat?

Záleží mi na tom, aby moje pomoc byla pro Vás přínosem. Z tohoto důvodu nabízím krátkou 20minutovou konzultaci zdarma. Při této konzultaci se společně podíváme na Vaše téma a možnosti, které máte, příp. doporučím, co by pro Vás v dané situaci bylo nejvhodnější. Konzultace zdarma probíhá po telefonu, po předchozí domluvě (kontaktní formulář, e-mail, telefon).