Profesionální transformační koučink, koučování

Profesionální transformační koučink, transformační koučování poskytuji přes službu Skype (online konzultace) či po telefonu. S profesionálním transformačním koučinkem dochází k hluboké osobní proměně, kde se transformuje a mění způsoby myšlení na zcela novou úroveň. Začnou se otevírat nové obzory, dochází k lepšímu vnímání skutečností, přichází nové a kreativnější způsoby toho, jak se dívat na svoje možnosti a příležitosti, které se v jeho životě objeví, jak je lépe rozvinout, aby přinášely životní spokojenost a naplnění. Proměňují se vztahy a interakce s druhými. 

Klient si s pomocí transformačního koučinku uvědomuje více sám sebe, začne uzdravovat svoje vztahy, naučí se vytvářet podporující prostředí, nachází a udržuje životní rovnováhu, ovládne umění zacházet a zpracovávat emoce, a tím se mění i jeho způsob vnímání života. Dochází k převzetí zodpovědnost za svůj život a klient se tak stává tvůrcem, vyrovnanějším, spokojenějším a šťastnějším člověkem, který nachází vnitřní klid.

Transformační koučink, koučování naplňuje klientův potenciál pro něj tím nejvhodnějším způsobem, zaměřuje se na to podstatné a nastavují se důležité aktivity, které klienta podporují v jeho růstu a rozvoji. Klient se začne postupně učit z vlastních zkušeností, uvědomí si, kde se ve svém životě nachází, kde by chtěl být a jak se tam dostat. V transformačním koučinku nalézám s klientem individuální řešení jeho aktuální situace, postupně si buduje osobní i profesní vizi, cíle, plány a volí lepší strategie, jak dosáhnout požadovaných výsledků rychleji a efektivněji. V klientově životě se objevuje vnitřní klid, harmonie, životní spokojenost a naplnění.

Níže se můžete více dozvědět, čím se konkrétněji jednotlivé oblasti zaměření transformačního koučinku zabývají a na co vše je možné se v dané oblasti zaměřit. Koučovací dovednosti a metodiky jsou platné pro všechny oblasti, kde je člověk koučovaný. 

DRUHY PROFESIONÁLNÍHO TRANSFORMAČNÍHO KOUČINKU DLE OBLASTI ZAMĚŘENÍ, KTERÝMI SE ZABÝVÁM

Upozornění: Transformační koučování není vhodné pro lidi, kteří trpí psychickými poruchami či prožívají těžká traumata. V těchto případech je vhodná terapie či psychoterapie.

S transformačním koučinkem si můžete pomoci např. v těchto případech:

•  zlepšit sebeuvědomění a komunikaci
•  převzít zodpovědnost za váš život a stát se jeho tvůrcem
•  zvýšit svoji hodnotu, sebevědomí, sebedůvěru a sebelásku
•  vnášet do vašeho života radost, lehkost, spokojenost, smysl a naplnění
•  budovat kvalitnější partnerské a mezilidské vztahy
•  objevovat možnosti a nacházet nové příležitosti v osobním životě, kariéře či podnikání
•  kvalitněji využívat svůj čas a energii
•  o věcech jen nepřemýšlet, ale skutečně je dělat
•  budovat podporující prostředí
•  zaměřovat se na to podstatné a důležité, umět si určovat priority
•  zvyšovat svoje příjmy, díky lepším volbám a strategiím v podnikání či v kariéře
•  učit se překonávat výzvy, rozšiřovat a překračovat zóny komfortu
•  neustále se posunovat ke vašemu cíli mnohem rychleji a efektivněji s menším úsilím, atd.

Koučovací proces vám může pomoci a být užitečný v jakékoliv životní oblasti, v které chcete něco změnit, posunout se nebo mít jasno ve zvolené oblasti.

Jak probíhá transformační koučování, koučink se mnou?

Po prvním kontaktu, kdy zjistíme, že vám mohu pomoci transformačním koučováním, koučinkem, si následně domluvíme první strategické setkání transformačního koučování v délce 60 minut (pokud se nedomluvíme jinak), které je placené. Podíváme se na vaši situaci více do hloubky a odnesete si mnohá uvědomění. Pokud objevíme další témata, můžeme je zpracovat v dalších konzultacích. 

Při transformačním koučinku se řídím ETICKÝM KODEXEM mezinárodní federace koučů. Vše, co bude probíhat na našem setkání a společně si řekneme, zůstává jen mezi námi. Koučovací proces je založen na rozhovoru kouče a koučovaného, kde se společně budeme věnovat vám a vašemu tématu. Na začátku každého setkání si stanovíme hodnotu, kterou si chcete odnést po skončení našeho rozhovoru. Transformační koučink, koučování probíhá i mimo naše setkání, kdy máte moji plnou podporu. Můžete mi krátce zavolat či napsat a sdílet svoje úspěchy, výzvy, překážky či cokoliv jiného, co uznáte za vhodné.

Nejčastější témata v rámci transformačního koučinku

•  PARTNERSKÉ VZTAHY, KOMUNIKACE
•  BUDOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY, SEBEVĚDOMÍ
•  SEBEREALIZACE, ROZVÍJENÍ POTENCIÁLU A DOVEDNOSTÍ
•  ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST
•  HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

Pokud cítíte a skutečně se chcete v jakékoliv životní oblasti výrazně posunout, něco změnit či se potřebujete rozhodnout a již nechcete plýtvat svým drahocenným časem a životní energií ve smyslu pokus / omyl, ozvěte se. S transformačním koučováním společně najdeme řešení ve vaší situaci a posuneme váš život tím nejlepším možným způsobem. Už na to nebudete sami. Stanu se vaším parťákem do života.