Profesionální transformační koučink, koučování Vyškov, celá ČR

Profesionální transformační koučink, transformační koučování poskytuji osobně ve městě Vyškov, v rámci celé ČR poskytuji tuto službu přes Skype či po telefonu. Po dohodě je možné se domluvit i na spolupráci ve vaší firmě. Klient prochází hlubokou osobní proměnou, kde se transformuje a mění jeho myšlení na zcela novou úroveň s profesionálním transformačním koučinkem. Klientovi se otevírají nové obzory, lepší vnímání skutečností, nové a kreativnější způsoby toho, jak se dívá na svoje možnosti a příležitosti, které se v jeho životě objeví a které může lépe rozvinout, aby mu přinášely životní spokojenost a naplnění.

Klient si s pomocí transformačního koučinku uvědomuje více sám sebe, začne uzdravovat svoje vztahy, naučí se vytvářet podporující prostředí, nachází a udržuje životní rovnováhu, ovládne umění zacházet a zpracovávat emoce, a tím se mění i jeho způsob vnímání života. Klient přebírá zodpovědnost za svůj život a stává se jeho tvůrcem, vyrovnanějším, spokojenějším a šťastnějším člověkem, který nachází vnitřní klid.

Transformační koučink, koučování naplňuje klientův potenciál pro něj tím nejvhodnějším způsobem, zaměřuje se na to podstatné a nastavují se důležité aktivity, které klienta podporují v jeho růstu a rozvoji. Klient se začne postupně učit z vlastních zkušeností, uvědomí si, kde se ve svém životě nachází, kde by chtěl být a jak se tam dostat. V transformačním koučinku nalézám s klientem individuální řešení jeho aktuální situace, postupně si buduje osobní i profesní vizi, cíle, plány a volí lepší strategie, jak dosáhnout požadovaných výsledků rychleji a efektivněji. V klientově životě se objevuje vnitřní klid, harmonie, životní spokojenost a naplnění.

DRUHY PROFESIONÁLNÍHO TRANSFORMAČNÍHO KOUČINKU

Upozornění: Transformační koučování není vhodné pro lidi, kteří trpí psychickými poruchami či prožívají těžká traumata. V těchto případech je vhodná terapie či psychoterapie.

S transformačním koučinkem si můžete konkrétně pomoci např. v těchto případech:

•  zlepšit sebeuvědomění a komunikaci
•  převzít zodpovědnost za váš život a stát se jeho tvůrcem
•  zvýšit svoji hodnotu, sebevědomí, sebedůvěru a sebelásku
•  vnášet do vašeho života radost, lehkost, spokojenost, smysl a naplnění
•  budovat kvalitnější partnerské a mezilidské vztahy
•  objevovat možnosti a nacházet nové příležitosti v osobním životě, kariéře či podnikání
•  kvalitněji využívat svůj čas a energii
•  o věcech jen nepřemýšlet, ale skutečně je dělat
•  budovat podporující prostředí
•  zaměřovat se na to podstatné a důležité, umět si určovat priority
•  zvyšovat svoje příjmy, díky lepším volbám a strategiím v podnikání či v kariéře
•  učit se překonávat výzvy, rozšiřovat a překračovat zóny komfortu
•  neustále se posunovat ke vašemu cíli mnohem rychleji a efektivněji s menším úsilím, atd.

Koučovací proces vám může pomoci a být užitečný v jakékoliv životní oblasti, v které chcete něco změnit, posunout se nebo mít jasno ve zvolené oblasti.

Jak probíhá transformační koučování, koučink se mnou?

Po prvním kontaktu, kdy zjistíme, že vám mohu pomoci transformačním koučováním, koučinkem, si následně domluvíme první strategické setkání transformačního koučování v délce 90 minut (pokud se nedomluvíme jinak), které je placené. Podíváme se na vaši situaci více do hloubky a odnesete si mnohá uvědomění. Pokud nám to oběma bude dávat smysl, po skončení strategického setkání se domluvíme na další spolupráci.

Při transformačním koučinku se řídím ETICKÝM KODEXEM mezinárodní federace koučů. Vše, co bude probíhat na našem setkání a společně si řekneme, zůstává jen mezi námi. Koučovací proces je založen na rozhovoru kouče a koučovaného, kde se společně budeme věnovat vám a vašemu tématu. Na začátku každého setkání si stanovíme hodnotu, kterou si chcete odnést po skončení našeho rozhovoru. Transformační koučink, koučování probíhá i mimo naše setkání, kdy máte moji plnou podporu. Můžete mi krátce zavolat či napsat a sdílet svoje úspěchy, výzvy, překážky či cokoliv jiného, co uznáte za vhodné.

Nejčastější témata v rámci transformačního koučinku

•  PARTNERSKÉ VZTAHY, KOMUNIKACE
•  BUDOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY, SEBEVĚDOMÍ
•  SEBEREALIZACE, ROZVÍJENÍ POTENCIÁLU A DOVEDNOSTÍ
•  ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST
•  HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

Pokud cítíte a skutečně se chcete v jakékoliv životní oblasti výrazně posunout, něco změnit či se potřebujete rozhodnout a již nechcete plýtvat svým drahocenným časem a životní energií ve smyslu pokus / omyl, ozvěte se. S transformačním koučováním společně najdeme řešení ve vaší situaci a posuneme váš život tím nejlepším možným způsobem. Už na to nebudete sami. Stanu se vaším parťákem do života.