Moje služby

 

Jako certifikovaná profesionální koučka a EFT terapeutka se spousty lety praxe posouvám hranice toho, co je možné. Do života se vlije více nadhledu, transformuje se myšlení, rozvinou se nové dovednosti a „šperkuje“ se vztah se sebou. Život a vztahy s ostatními se dostávají do rovnováhy.