Vztahové poradenství celá ČR (zahraničí)

Vztahové poradenství můžete absolvovat Online, nebo využít moje služby v rámci celé ČR přes Skype nebo po telefonu. Chcete-li být anonymní, ale rádi byste znali nezaujatý pohled na vaši situaci, příp. dostali rady a tipy, co můžete ve vaší situaci dělat a jakých chyb byste se měli vyvarovat, využijte písemné konzultace. Ve vztahovém poradenství se zabývám partnerskými vztahy, manželskou poradnou a jako nasměrování ve vaší situaci vám může posloužit i on-line poradna pro krátké dotazy.

Pod vztahovým poradenstvím si představte rozhovor, při kterém se zaměříme na vaše téma či situaci, kterou potřebujete řešit. Budeme se zabývat skutečnými příčinami, prozkoumáme různé úhly pohledy a perspektivy. U vztahového poradenství objevíte možnosti a příležitosti toho, co sami nemůžete vidět. Dostanete kvalitní zpětnou vazbu, abyste se mohli ve vztahu či manželství posunout tím správným směrem. Postupně začnete chápat vztahové souvislosti a více porozumíte, co se s vámi děje. Tímto začnete více poznávat i sami sebe. Odhalíme podvědomé vzorce, které vám brání vyřešení situace a společně budeme s nimi pracovat.

Při vztahovém poradenství vám doporučím, jak máte postupovat, čeho se vyvarovat, co pro vás může být prospěšné a užitečné. Získáte větší jistotu ve vašem konání, naberete ten správný směr, který vám bude dávat smysl. Podpořím vás v budování nových návyků. Pochopíte, jak fungují vztahy. Začnete věci dělat jinak, díky tomu získáte jiné výsledky a nové zkušenosti, z kterých se můžete učit. Postupně vás naučím lépe komunikovat, řešit krize a hádky ve vztahu či manželství. Zjistíte a naučíte se, jak se vyrovnat s nevěrou, jak se ve vztahu rozhodovat.

Díky vztahovému poradenství si uvědomíte, zda ve vztahu setrvat či odejít, jak přistupovat k jednotlivým tématům ve vztahu či manželství, jak se vyrovnat s rozchodem či rozvodem. Se vztahovým poradenstvím máte příležitost objevit i mentální bloky, které vás brzdí a které můžeme společně zpracovat. Může se jednat o limitující přesvědčení, strach či obavu.

Nejčastější témata vztahového poradenství

VÝBĚR PARTNERA / PARTNERKY
JAK BUDOVAT PARTNERSKÝ VZTAH
NEVĚRA
PARTNERSKÝ, MANŽELSKÝ TROJÚHELNÍK
NEFUNKČNÍ KOMUNIKACE

KRIZE A HÁDKY V MANŽELSTVÍ, VE VZTAHU
SEX A INTIMITA
ROZCHOD, ROZVOD
NEJISTOTA, NÍZSKÉ SEBEVĚDOMÍ, ŽÁRLIVOST A OSTATNÍ OTÁZKY

Jak probíhá vztahové poradenství se mnou?

Při prvním kontaktu, pokud budete chtít vztahové poradenství absolvovat, mi krátce popíšete, co chcete řešit, co vás trápí či s jakým tématem přicházíte, abych zjistila, zda vám v dané věci můžu pomoci. Následně si domluvíme termín a typ konzultace, která vám nejvíce sedí. Při vzájemné spolupráci si řídím principy etického kodexu ICF.

Vše probíhá formou rozhovoru, kdy si vás vyslechnu, následně navrhnu řešení, postup, řeknu, jakých chyb byste se měl/měla vyvarovat, co udělat pro zlepšení vaší situace, příp. co by následovalo, kdyby se situaci nezměnila. Ke vztahovému poradenství patří i pochopení vztahové filosofie, což je velmi důležité k tomu, abyste dokázali porozumět vztahovým souvislostem ve vašem životě. Při dlouhodobější spolupráci budeme společně budovat i nové vztahové dovednosti, návyky, zlepšovat se v komunikaci s protějškem, v porozumění, apod. Vše, co bude důležité a vhodné pro váš posun v daném tématu nebo situaci.

Co můžete ode mě očekávat?

Ve vztahovém poradenství můžete ode mě očekávat zcela nestranný postoj. Nejsem soudce, tudíž vás nebudu soudit za to, co jste udělal/a či neuděl/a. Můžete ode mě čekat empatický přístup, skutečný zájem o vaši situaci či problém nebo krizi, kterou řešíte. Povedu vás, podpořím, poradím, naučím novým dovednostem a znalostem. Společně se budeme bavit také o vztahových principech a vztahové filozofii. Budu v roli kouče, terapeuta, ale i mentora. Budu tady vždy, když to budete potřebovat.

Řešíte-li jakékoliv téma v oblasti vztahů, partnerského vztahu či manželství, chcete vyřešit krizi nebo problém, potřebujete poradit, něco pochopit, zjistit, co můžete či nemůžete dělat ve své situaci, vyvarovat se zbytečných chyb, dostat nový vhled na váš vztah či manželství, uvědomit si svoje možnosti a příležitosti, zlepšit komunikaci či vybudovat nebo se naučit novým vztahovým dovednostem, či jen potřebujete řešit sám sebe, svoje sebevědomí, nejistotu apod., určitě se ozvěte a společně najdeme řešení vhodné právě pro vás, váš vztah nebo manželství. Těším se na spolupráci.