Typy konzultací

Klient má možnost vybrat si z několika typů konzultací, které nabízím. Pro transformační koučink, EFT terapii, vztahové poradenství a manželskou poradnu je určena konzultace ONLINE, SKYPE a TELEFONICKÁ. Konzultace PÍSEMNÁ je pouze v případě vztahového poradenství a manželské poradny. Více o jednotlivých typech konzultací si můžete přečíst níže, po rozkliknutí jednotlivých typů konzultací.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE ONLINE, SKYPE, TELEFONNÍ A PÍSEMNÁ

  • Je vhodná pro ty, kteří chtějí pracovat na svém tématu individuálně s pomocí odborníka
  • Konzultace je vedena přesně dle konkrétních potřeb klienta
  • Pokud to situace vyžaduje dochází ke zpracování emocionálních bloků, strachů a obav pomocí technik EFT, příp. jiných ověřených vhodných technik
  • Jdeme v tématu do hloubky a odkrýváme pozadí toho, co se skutečně děje, čímž dochází k uvědomění a pochopení
  • Odkrýváme sabotující a limitující způsoby přemýšlení a jednání a postupně je přetváříme ve funkční způsoby, které vedou k většímu klidu, spokojenosti a radosti
  • Při spolupráci dochází k získávání potřebných informací a dovedností, jak pracovat s konkrétním tématem i mimo konzultace
  • Klient získává moji plnou pozornost, podporu, vědomosti a zkušenosti