Partnerské vztahy, partnerská poradna celá ČR (zahraničí)

Partnerské vztahy, partnerská poradna je vám k dispozici k online (whastapp, messenger aj.) setkání, příp. po celé ČR a zahraničí přes službu Skype nebo po telefonu. Je vhodná pro všechny, kteří chtějí zaměřit pozornost právě na svůj partnerský vztah. Ty plní v našich životech nezastupitelnou funkci. Mnoho lidí ovšem podceňuje partnerské vztahy, nevěnují jim pozornost, péči a pak se sami vlastním přičiněním dostávají do situací, které neumí, příp. nemohou sami vyřešit. Často se lidé ocitají v momentech, kdy jim v rámci partnerských vztazích chybí nadhled, znalosti a schopnosti, jak se v situacích posunout, aby ji vyřešili ke své spokojenosti.

Proč jsou pro nás vztahy s partnery důležité?

K partnerským vztahům se váže spousta důležitých věcí, které je možné rozvíjet pouze s druhým člověkem. Ať už se jedná o vztahové dovednosti, které díky partnerskému životu rozvíjíme, vzájemnou komunikaci, objevování sebe sama skrze druhého a v neposlední řadě velmi důležitou součástí je i naplňování svých potřeb právě prostřednictvím partnerského vztahu. Kdo nezná sám sebe, může pomocí druhého objevit to, co sám nedokáže vidět. Uvědomit si, kdo je, lépe poznat svoje potřeby, které mu dodávají energie a také se nechat druhým inspirovat pro svůj vlastní života a život v partnerství. Díky svému protějšku si mnohem jasněji uvědomujeme, jaký vztah bychom chtěli žít.

K čemu slouží partnerská poradna?

V partnerské poradně se společně bavíme o tom, co je pro vás důležité v rámci partnerského vztahu. Objevujeme vaše skryté potřeby, hledáme procesy, které se dějí na pozadí vašeho života s tím druhým. Objevujeme vaše vnitřní nastavení a to, kde si sami stojíte v cestě za kvalitní partnerským životem. Společně se mluvíme o vztahových dovednostech.

V rámci partnerského vztahu vystupuji jako kouč, který rozvíjí vaše uvědomění a váš potenciál ve vztahu, ale i jako terapeut, který vám aktivně naslouchá, umí s vámi zpracovávat důležitá témata a v neposlední řadě i jako poradce či mentor, který vám předává důležité nástroje, metody, techniky a učí vás vztahovým dovednostem, které jsou důležité pro vaše sblížení a rozvoj vztahu.

Partnerským vztahům je dána důležitost, a s tím přicházejí i nejrůznější témata, které se objevují v partnerských poradnách. Ať už je to neporozumění, neshody, nejistota, hádky, krize, nevěra, nerozhodnost, problémy či jen schopnost posunout se v daných tématech dál či jen chybějící schopnosti, jak kvalitně žít partnerskými vztahy. S tím vším se setkávám, na to všechno je možné najít odpovědi společným rozhovorem a aktivní prací na sobě.

Proč do poradny právě ke mně?

Zaujímám nehodnotící postoj, tedy se nepřikláním ani na jednu či druhou stanu. Jsem zastupitel vašeho partnerského vztahu, dívám se dál, hledá způsoby, jak se můžete posunout vpřed, jak přivést na světlo vše to, co je skryto a není na první pohled vidět. Zajímají mě vaše vnitřní procesy, ale nesoudím, co jste udělali či neudělali. Každý se v životě učí, roste a rozvíjí, jak nejlépe umí.

Společně přijdeme na to, díky čemu jste se dostali do situace, kterou potřebujete řešit. V momentech, v kterých prožíváte silné emoce, vaše mysl přemýšlí zcela odlišným způsobem než ve chvíli, kdy je klidná. Můžete se cítit ublížení, prožívat křivdy od partnera či partnerky a ty vám můžou bránit se podívat na partnerský vztah novýma očima. Velmi často lidé cítí nejistotu a neví, zda má smysl pokračovat dál. To vše ubližuje partnerským vztahům a je důležité na to zaměřit pozornost. Řešení existuje a vy jej můžeme objevit se mnou. Těším se na vás!