Emoční inteligence jako kvalitní základ pro budování partnerských vztahů

Náš potenciál k tomu, abychom se naučili podstatným dovednostem v sebeovládaní můžeme nazvat jako emoční inteligenci. To, jak tento potenciál dokážeme využít a zacházet s ním, nám ukazuje na to, jak kvalitní vztahy dokážeme tvořit a budovat. Emoční inteligence zahrnuje několik zásadních oblastí, které jsou k vybudování kvalitních vztahů důležité. Jaké to jsou?

SEBEUVĚDOMĚNÍ – ZNALOST VLASTNÍCH EMOCÍ
Sebeuvědomění nebo-li znalost vlastní emocí je velice důležitou součástí právě v budování vztahů s ostatními. Pokud dostatečně dokážete rozpoznat a uvědomit si naše city, pak nám jejich moudrost pomáhá k budování kvalitnějších partnerských vztahů. Emoce a city nepřichází jen tak, ale vždy mají nějakou příčinu. Pokud dokážeme jejich poselství rozluštit, začneme vidět nové „obzory“ vztahu, které se před námi otevírají.

Př. Pokud jsem na svého partnera naštvaná, zažívám hněv a dokážu si svůj hněv následně uvědomit, může to pro mě být velmi zajímavou informací. Pochopení toho, proč hněv přichází a jak souvisí s danou situací, pomáhá odkrývat moje hlubší vnímání. Hněv přichází tehdy, aby obnovil naše vnímání vlastní síly. Co je tedy potřeba chránit? Co je potřeba obnovit, abyste se opět cítili v bezpečí?

ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ – ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ
Pokud známe dobře svoje emoce a proč přicházejí, dokážeme je i lépe zvládat. Umění zpracovávat emoce a zacházet s nimi tak, aby odpovídali dané situaci, je další důležitou oblastí emoční inteligence, která velmi úzce souvisí se vztahy. Pokud neumíme dostatečně zvládat svoje emoce, pak nám stojí v budování kvalitních partnerských vztahů. Lidí s nízkou schopností zpracovávat a zvládat emoce zažívají úzkostní pocity a další tíživé emoce, které jim brání se ze zklamání rychle zotavit.

Př. Zjistíte, že vás partner či partnerka podvádí s někým jiným. V momentě, kdy nedokážete ovládnout svoje emoce, můžete napáchat více škody než užitku. Může se stát, že vaše nepřiměřené reakce budou natolik silné, že uděláte něco, čeho pak budete litovat. Nadávky, ponižování, fyzické napadání, demolování věcí, atd. To vše může ublížit nejen vám, ale i ostatním lidem.

ZAPOJENÍ EMOCÍ DO ČINNOSTÍ – MOTIVOVAT SÁM SEBE
Další oblastí, která výrazným způsobem zasahuje do kvality partnerských vztahů je schopnost zapojit emoce do svých činností, nebo-li schopnost motivovat sám sebe. Proč je to tak důležité? Pokud vykonáváme činnosti, které je nutné udělat, a zároveň dokážeme vnést do takových činností i emoce, podpoříme celý proces a bude nás to více bavit. Je pak předpoklad, že u dané činnosti vydržíme déle a můžeme růst a rozvíjet se nejen v partnerském vztahu, ale v jaké kolik životní oblasti.

Př. Lidé s vysokou emoční inteligencí mají větší snahu zapojit city do společného snažení a rozvoji kvalitního partnerského vztahu. Mnohdy dokáží předejít zbrklým a unáhleným rozhodnutí, kdy např. po hádce nevyhrožují ukončením vztahu či odchodem k jinému partnerovi. Jsou mnohem přístupnější k tomu, pokud má vztah nějaké trhliny, navštívit poradnu či na vztahu pracovat.

SCHOPNOST EMPATIE
Tato schopnost je velice důležitou součástí právě ve vytváření kvalitních partnerských vztahů už z toho důvodu, že lépe vnímají pocity a emoce druhých a díky tomu na ně mohou lépe a adekvátněji reagovat. Velmi důležitá je empatie právě v budování vztahů, když vnímáme partnerovy potřeby.

Př. Znát svoje a potřeby svého protějšku, je velmi důležité pro kvalitní partnerský vztah. Pokud známe potřeby jeden druhého, můžeme je vhodným způsobem i naplňovat, např. trávíme s partnerem více času o samotě, pokud je to pro něj důležité a potřebné. Pokud partner vyžaduje častější kontakt, vycházíme mu vstříc tak, abychom našli vzájemně kompromis. Jeden naplňuje potřeby druhého, a přitom vnímá emoce s tím spojené.

Emoční inteligence je nedílnou součástí při budování kvalitních partnerských vztahů. Jak jste na tom s emoční inteligencí vy? Jak moc znáte sami sebe? Dokážete ve vztahu projevit notnou dávku empatie, aby vám pomohla k lepšímu pochopení a napojení se na svého partnera či na svoji partnerku? Tyto a další otázky, které vedou k hlubšímu poznání sebe sama a pochopení toho, jak budujeme vztahy, nám pomůže objevit transformační koučink, koučování, které otvírá obzory tam, kde je sami nemůžeme vidět.