Říká se, že komunikace je základem každého vztahu. A já s tím plně souhlasím. Pojďme se tedy společně podívat, jaká pravidla v komunikaci jsou důležitá k tomu, abychom se dokázali lépe a efektivně s druhým člověkem domluvit.

 1. Pravidlo – Ujasněte si záměr komunikace

Ujasnit si svůj záměr, proč do komunikace s druhým člověkem vstupuji, je důležité z toho důvodu, že se nebudu v hovoru ztrácet. „Když vím, kam jdu, můžu tam dojít. Pokud nevím, můžu se lehce ztratit.“ Jaký je tedy váš záměr hovoru? Chcete jen sdělit druhému svoje pocity? Chcete se ve svém vztahu posunout a hledáte záchytné body, na kterých s partnerem můžete stavět?

 1. Pravidlo – Buďte otevření

Ujasněte si záměr hovoru, přesto zůstaňte otevření a nechte se překvapit reakcí druhého. Nevytvářejte si zbytečné domněnky, jak druhý bude reagovat, když mu povíte to, co máte na srdci.

 1. Pravidlo – Dejte na stranu svoje ego

Pokud se s někým chcete na něčem domluvit, příp. jen sdílet svoje pocity, zkuste na chvíli odložit svoje ego. Budete překvapeni, jak vám tahle dovednost pomůže k určitému nadhledu v rámci celé komunikace.

 1. Pravidlo – Uvědomujte si svůj postoj v průběhu komunikace

Vstupujete do komunikace otevření, ale možná se stane, že svůj postoj během hovoru změníte. Zasáhne vás ego, začne z vás mluvit zraněná osoba, příp. se přistihnete, že s druhým soupeříte a chcete hovor vyhrát a mít pravdu. Celá komunikace pak bude zraňovat nejen vás, ale i všechny okolo. Postupně si uvědomujte v průběhu hovoru, zda postoj, který máte, je ten, který chcete mít.

 1. Pravidlo – Aktivně naslouchejte

Aktivní naslouchání je velmi důležitá dovednost, která vám otvírá pomyslné dveře do světa druhého. Co je aktivní naslouchání? Aktivně naslouchám tehdy, když se skutečně zajímám o druhého. Poslouchám to, čemu dotyčný věří, co říká a i to, co neříká. Při aktivním naslouchání se můžete zaměřit na spoustu aspektů v komunikaci, např.

 • tón, rychlost, hlasitost hlasu
 • jak se u hovoru chová (neverbální komunikace)
 • energie hovoru (kdy energie klesá, kdy energie stoupá)
 • jaká slova dotyčný používá (spíše pozitivní, spíše negativní, emocionálně zabarvená či slova obecného výrazu – nikdy, někdy, atd.)
 • mluví v první osobě (JÁ), nebo v množném čísle (MY)
 • apod.

To, co můžete skutečně vypozorovat a vyposlouchat aktivním nasloucháním, je mnoho. Zaměřte se vždy na několik málo věcí, kterých si budete v komunikaci všímat. Uvidíte, že se postupně začnete v komunikaci s druhými zlepšovat díky aktivnímu naslouchání a lépe tak porozumíte druhé straně.

 1. Pravidlo – Parafrázujte

Parafrázování je technika rozhovoru, kdy člověk shrne svými vlastními slovy to, co řekl ten druhý. Díky této technice rozhovoru se vyhnete nedorozumění. A mimo to dáte druhému díky parafrázování najevo, že o něj máte skutečný zájem. Pokud je něco nepřesně pochopeno v komunikaci, dotyčný má možnost dovysvětlit věci, které člověk pochopil nesprávně či si je vykládá jinak.

 1. Pravidlo – Neútočte, nezesměšňujte, neshazujte, nehodnoťte

Pokud se chcete v komunikaci s druhým skutečně domluvit, je důležité, abyste se vyvarovali hodnocení, útokům, zesměšňování či shazování vyřčeného. Vyjadřovali byste tak nerespektování vůči druhé straně, a zároveň byste tímto postojem narušovali v komunikaci důvěru.

 1. Pravidlo – Buďte co nejvíce konkrétní

Zapomeňte na výrazy typu „nikdy“, „všichni“, „vždy“, apod. Vždy komunikujte o konkrétní situaci tak, aby se druhý k dané situaci mohl konkrétně vyjádřit.

 1. Pravidlo – Buďte aktivní, ptejte se

Nespokojte se jen s tím, co vám druhý říká. Pokud máte otevřený postoj, aktivně nasloucháte, začne se před vámi objevovat skutečná podstata, která je mnohdy za slovy skryta. Buďte aktivní a ptejte se na věci, kterým nerozumíte, které nebyly řečeny, apod. Dozvíte se daleko víc informací, a díky tomu si uděláte i lepší představu o tom, o čem společně mluvíte. Tímto postojem projevujete skutečný zájem o druhého.

 1. Pravidlo – Neodbíhejte od tématu

Snažte se držet tématu, o kterém s druhým komunikujete. Pokud zjistíte, že vám hovor uniká jinak, buď v klidu druhého upozorněte druhého či se sám vraťte se k tématu. Pouze tehdy máte šanci vyřešit to, co byl váš záměr na začátku hovoru.

 1. Pravidlo – Sdílejte své pocity

Pokud chcete celou komunikaci povýšit o další řád nahoru, sdílejte v průběhu rozhovoru svoje pocity. Pokud se vám něco líbí, řekněte to. Pokud se vám něco nelíbí, také to řekněte. Mluvte ale pouze o vašich pocitech, které z komunikace s druhým máte a zdržte se jakéhokoliv hodnocení. Takto se do vás druhá strana může lépe vcítit, co prožíváte a jak celou věc vnímáte. Díky tomuto posilujete i důvěru, která je ve vztahu tak důležitá.

Umět kvalitně a efektivně komunikovat s lidmi je určitý druh umění, kterému se nyní můžete naučit i vy. Pokud tak chcete učinit, doporučuji se vždy zaměřit na jedno až dvě pravidla, která budete v průběhu jakékoliv konverzace po nějakou dobu trénovat. Uvidíte, že zanedlouho budete mnohem lépe komunikovat a více porozumíte ostatním lidem. Díky lepší komunikaci budete mít i lepší vztahy a to za to rozhodně stojí.