Možná se právě teď ve svém životě nacházíte v období, v kterém nejste úplně spokojeni. Chcete lepší výsledky. Potřebujete se posunout v nějaké oblasti, ale nevíte, kde a jak začít. Jaké otázky si potřebujete položit, aby vás inspirovaly. Právě teď máte příležitost objevit začátek svojí nové cesty. Zodpovězte si těchto 6 otázek a buďte k sobě zcela upřímní.

  1. Je vaše touha dosáhnout úspěchu ve zvolené oblasti dostatečná?

Touha člověka je jeden z nejdůležitějších faktorů, aby člověk ve zvolené oblasti uspěl. Touha je hnacím motorem pro lepší výsledky. Lidé, kteří se nejvíce posunují a mají nejlepší výsledky, jsou ti, kteří věří ve smysl toho, co dělají a ve svoji touhu, která je žene kupředu.

Uvědomte si, zda je vaše touha dostatečná k tomu, aby vás inspirovala a pomáhala i v těžších chvílích, kdy se do cesty postaví překážky či výzvy. Pokud není vaše touha dostatečná, zamyslete se na tím, čím můžete svoji touhu podpořit a rozvinout. Co je ten zlatý grál, který je ve vás? Proč chcete v dané oblasti uspět? Co je váš hnací motor?

  1. Jak velká je vaše míra odhodlání udělat vše proto, abyste uspěli v dané oblasti?

Většina lidí ví, co má přesně udělat, aby ve zvolené oblasti uspěli. Pokud chcete např. zhubnout – přijímáte optimální množství kalorií a více se hýbete, chcete-li zvýšit prodej – promýšlíte rozhovory, telefonujete častěji, učíte se zvládat námitky, zlepšujete se v obchodní ch dovednostech, atd.

Můžete mít dostatečnou touhu uspět, ale pokud nebudete mít dostatečné odhodlání, budete mít stejné výsledky jako byste chtěli např. zhubnout a místo salátu si objednali pizzu, zvýšit prodej a místo abyste zavolali na další telefonní číslo, odložíte to na jindy.

Pokud vaše míra odhodlání není dostatečně velká k tomu, udělat vše proto, abyste uspěli ve zvolené oblasti, buďte k sobě upřímní. Zodpovězte si, co vám stojí v cestě za úspěchem. Jaké strachy, emoce, pocity, limitující přesvědčení, vzorce chování, postoje či přístupy, aj. vás brzdí. A začnete na nich pracovat, aby vám již nestáli v cestě za úspěchem.

  1. Jakým způsobem se o úspěch snažíte?

Možná uslyšíte mnoho rad, jak se můžete rychle posunout. Jak rychle získat v dané oblasti výsledky, po kterých toužíte. Pracovat rychleji s větším nasazením také znamená velkou změnu. Velká změna se realizuje postupnými malými krůčky. Tohle vyžaduje čas a energii.

Dobře si věci promyslet, začít je dělat postupně, plánovat dopředu, držet se zvoleného plánu. Bez času a vynaložené energie se úspěch nedostaví, je důležité si to uvědomit. Zvolit vhodný způsob dosažení úspěchu a dobrou strategii, je důležitá součást k tomu, abyste uspěli.

  1. Jaký je váš přístup?

Pokud se toužíte v nějaké oblasti posunout, je důležité se podívat na svůj přístup. V průběhu cesty za úspěchem na vás může čekat spousta překážek. Tyto překážky můžou ovlivnit to, jak myslíte a mohou změnit váš přístup natolik, že můžete podlehnout strachů a obavám.

Právě přístup, který v tento kritický moment zaujmete, rozhodne o vašem úspěchu či neúspěchu. Jaký je tedy ten váš? Jak se projevuje? Co je možné příště udělat jinak? Co konkrétně potřebujete změnit? Jakým způsobem to můžete udělat?

  1. Přijímáte zodpovědnost za svoje výsledky, nebo se vymlouváte?

Vždy se může stát, že to, co jste si naplánovali, nedodržíte. Nesplnili jste cíle, které jste si vytyčili či plně nevyužili svých dovedností. To se stává. V této chvíli je důležité být k sobě zcela upřímný a „nalít“ si čistého vína.

Pokud budete vinit okolí či situaci, ve které se nacházíte, ekonomickou krizi či cokoliv jiného, nikdy nebude moci dosahovat takových úspěchů, po kterých toužíte. Tady je příležitost se podívat pravdě do očí a vzít zodpovědnost za sebe do svých rukou. Co můžete udělat proto, abyste tento stav změnili? Co se potřebujete naučit? Jaký bude teď můj další krok kupředu?

My všichni máme každý den stejné množství času a stejnou schopnost se rozhodnout, co chceme či nechceme udělat. Jste to pouze vy, kdo vám stojí v cestě za vaším posunem a lepšími výsledky.

  1. Jste ochotný/á čelit svým obavám a strachům?

Pokud jste k sobě byli dostatečně upřímní, nyní víte, v jakých oblastech a kde se přesně můžete zlepšit, abyste se v životě posunuli vpřed. Teď se můžete zastavit a pokračovat v hledání pravdy, která se vám možná ještě někde skrývá.

Podívat se na svoje skryté slabé stránky není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Touha, odhodlání, přístupy a zodpovědnost jsou velmi dobře vidět. Vnitřní sebe-sabotáž na první pohled tak viditelná není. Co vám tedy ještě brání v posunu vpřed? Jaký strach, jaká obava, jaká potřeba, která vás drží zpátky?

Pokud jste přečetli až sem a zodpověděli jste si poctivě a upřímně otázky, tak vám gratuluji. Ale to nestačí. Teď potřebujete akci! Upravte svoje jednání a chování, abyste dosahovali lepších výsledků.

Pokud i přesto nevidíte, kde byste se potřeboval/a zlepšit či vám chybí potřebná akce, strategický plán a podpora, ozvěte se a něco vymyslíme 🙂