Spolupracujete s lidmi. Jako manažer denně uděláte mnoho rozhovorů, vyřídíte spoustu věcí, potkáte se s různými lidmi. Jste zodpovědný za sebe, za své spolupracovníky a za cíle, kterých společně s ostatními dosahujete. Uvědomujete si, že váš tým ne vždy dosahuje skvělých výsledků. Zkuste se na chvíli zastavit a uvědomit si, jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří v práci dosahují vynikajících výsledků a mezi těmi, kteří jsou průměrní. Lidé, kteří dosahují lepších výsledků, mají silnější motivaci a vidí smysl ve svém konání.

Nejsilnější motivací, kterou lidé zažívají v práci, je rozvoj v něčem, co je pro ně osobně smysluplné.

Pochopit, co každého jednotlivce pohání v jeho konání, a tím mu pomoci při budování spojení mezi jeho prací, posláním organizace a strategií cílů je důležitou součástí vedoucích pracovníků a skvělých manažerů, která je často zanedbávána.

V dnešní době je kladen čím dál tím větší důraz nejen na vzdělání manažerů, ale také na schopnost úspěšně vést ostatní v týmu, tím dosahovat lepších výsledků a vyšší produktivity. K tomu slouží jedna z nejdůležitějších kompetencí, která odděluje skvělé manažery od těch průměrných. To je zapojení koučovacích rozhovorů.

Skvělý manažer každý den pomáhá ostatním zkušenostně a osobnostně růst ve smysluplné práci, v každém vidí jeho potenciál a silné stránky, které dokáže vhodně rozvinout. Umí dávat kvalitní zpětnou vazbu, která pomáhá druhému učit se a růst.

5 dovedností skvělého manažera

  1. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ

Aktivní naslouchání je jedna z klíčových dovedností skvělých manažerů. Díky schopnosti aktivního naslouchání dokážete číst mezi řádky. Oslovujete vše, co vidíte, slyšíte a cítíte, díky tomu se zcela dokážete napojit na druhého a lépe porozumět tomu, co vám skutečně říká, co neříká, čemu věří. Tato dovednost vám otevře dveře do světa, který nejde na první pohled vidět. Přistupujte k aktivnímu naslouchání se zvídavostí, otevřenou myslí a nehodnotícím postojem.

Při aktivním naslouchání se v konverzacích můžete zaměřit např. na limitující přesvědčení, strachy, obavy, celkovou energii člověka, na tón a intenzitu hlasu při rozhovoru, zda mluví v první osobě (já) nebo mluví v množném čísle (my), aj. To vše můžete sdílet s druhým člověkem a nechat jej, aby se k tomu vyjádřil. Díky tomu více porozumíte druhým a můžete na ně lépe reagovat.

  1. UMĚNÍ POKLÁDAT OTÁZKY

Jako manažer máte vysokou úroveň odborných znalostí, které můžete poskytnout tehdy, když si někdo přijde o radu, či pokud potřebujete objasnit akční kroky projektu, který vedete. Uvědomte si, že vaše cesta není stejná jako cesta vašeho kolegy. Jste tady proto, abyste druhému pomáhali růst pomocí otevřených otázek, které vedou druhého k zamyšlení a k formulaci jeho cílů a úkolů. Tím jim pomáháte najít si jeho vlastní odpovědi.

Příklad uzavřených x otevřených otázek:

  • Dokážeš se soustředit na svoji práci? x Co vše Ti pomáhá v tom, aby ses lépe soustředil na svoji práci?
  • Zlepší se příště tvoje výsledky? x Co vše uděláš proto, aby výsledky, kterých chceš dosáhnout, se skutečně staly reálné?
  • Dokážeš si příště zjistit více podkladů, aby ses mohl lépe rozhodnout? x Z jakých zdrojů budeš čerpat, aby si získal více podkladů pro lepší rozhodnutí?
  • Slíbíš mi, že už nezmeškáš další poradu? x Co můžeš udělat proto, aby si předešel tomu nedorazit na poradu včas?

 

  1. VYTVOŘENÍ A UDRŽENÍ ROVNOCENNÉHO VZTAHU

V koučování je důležité, aby vztah mezi vámi a vaším kolegou byl rovnocenný. Pokud to tak nebude, nedojde k prohloubení důvěry a dotyčný se vám plně neotevře. Je důležité pochopit, že v koučovacím rozhovoru jako skvělý manažer nekritizujete, ale zaujímáte nehodnotící postoj. Na jedné straně udržujete podporu vašeho kolegy, na druhé straně jste v pozici výzvy.

  1. FOKUS

Někdy se může stát, že kolega či kolegyně nemá takové výsledky, které očekává. Může se díky tomu dostat do frustrace. V této chvíli je důležité zachovat nehodnotící uvědomění s tím, že jde jen o výsledky. Nasměrovat daného člověka na jeho zkušenost a na to, kde se příště může zlepšit, je další důležitou součástí koučovacího rozhovoru, kde se můžete stávat skvělým manažerem. V této chvíli je důležité dodat člověku potřebnou podporu a vrátit jej do silné motivace, která ho vede vpřed.

  1. BUDOVÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI

V koučovací konverzaci je užitečné vytvořit zodpovědnost ze strany zaměstnance o provádění svých rozvojových plánů. Výzvy, které čekají na člena vašeho týmu právě v rozvojových plánech ho mohou výrazným způsobem posunout vpřed, a díky tomu se dokáže učit a růst rychleji.

Zkuste koučovací konverzaci

Prohloubíte vztahy mezi vámi a členy vašeho týmu, pomůže vám to převzít zodpovědnost, učit se a rozvíjet dovednosti, které potřebujete k výkonu a dosahování vašich cílů. Následně pak jako tým budete dosahovat lepších výsledků a vyšší produktivity.