Denně se setkávám s lidmi, mluvím s nimi a poslouchám jejich životní příběhy. Někdo se v životě neustále točí v kruhu a neví, jak z toho ven, jiný si potřebuje věci ujasnit, další se chce v životě posunout vpřed. Je velmi zajímavé pozorovat, jak moc a síla podvědomí hraje velkou roli v těchto příbězích. O čem to tedy celé je?

DĚTSTVÍ

Když jsme byli malé děti, učili jsme se od svých nejbližších, od těch, ke kterým jsme vzhlíželi. Opakovali jsme vše, co dělali, jak se chovali, aniž bychom nad tím přemýšleli. Bylo to pro nás správné a přirozené. To se nám postupně vpisovalo do podvědomí. Přijali jsme způsoby chování a jednání. Někdy v dětství jsme si nastavili i úroveň naší sebelásky.

Prvních 7 let našeho věku si všechny informace z okolního světa ukládáme do našeho podvědomí bez jakéhokoliv filtru. Nasáváme to jako houba. Vše, co se kolem nás děje, co vidíme, co slyšíme, co cítíme. Kolem 7 let se začíná tvořit tzv. kritický faktor, který do povědomí pouští jen omezené množství informací. Souvisí to s vývojem našeho mozku a utvářením naší osobnosti.

DOSPĚLOST

V dospělosti se chováme na základě našich programů, které jsme se naučili především v dětství. Jednáme a chováme se tak dlouho podle nich, dokud je sami aktivně nepřepíšeme. Jak nás naše podvědomí v dětství ovlivnilo? Co jsme si přinesli do dospělosti?

 • Představu o tom, kým jsme
 • Úroveň naší sebelásky
 • Schopnost či neschopnost být úspěšný – mentální nastavení
 • Přístup k životu – oběť vs. vítěz
 • Limitující přesvědčení o sobě, o ostatních, o světě
 • Strachy, obavy a jiné

To vše nám nyní v dospělosti výrazně ovlivňuje život a má dopad na jeho kvalitu. Dobrá zpráva je, že pokud se nám v životě nedaří tak, jak bychom si přáli, máme MOC TO ZMĚNIT – naším vnitřním nastavením. Vše začíná v hlavě.

„Naše mentální nastavení můžeme kdykoliv změnit. Není to nemožné. Jen to vyžaduje čas, energii a trochu vytrvalosti.“

 Jaký dopad má naše mentální nastavení?

Obrovský. Úroveň a nastavení našeho podvědomí určuje kvalitu našeho života. To, jak vnímáme sami sebe – buď jako úspěšné, nebo jako neúspěšné. To, jak o sobě mluvíme, jak se k sobě chováme. Jaké vztahy tvoříme – jak se nám daří či nedaří v partnerském životě. Jaké úspěchy či neúspěchy máme v práci. Naše podvědomí a programy v něm uložené, ovlivňují naši celkovou životní spokojenost.

„Pokud si myslíme, že něco dokážeme či si myslíme, že něco nedokážeme, v obou případech máme pravdu. Taková je síla podvědomí a našich programů.“

To, na co zaměřujeme naši pozornost, to, čemu věnujeme náš čas a energii, to sílí. Pokud svoji pozornost zaměřujete na neúspěchy, pravděpodobně se Vám nebude dařit a budete padat ještě do větší frustrace, deprese, příp. se to může projevit až nemocí.

Pokud svoji pozornost budete zaměřovat jen na úspěch, na to, jak by to mohlo jít, na možnosti, které máte, pak máte větší pravděpodobnost, že se Vám bude v životě dařit. Budete se učit překonávat sami sebe. Volba je jen na Vás, co se svým životem uděláte a jaký jej chcete mít. 

Rozhodnutí, které není podloženo akcí, vlastně neexistuje. Pokud si myslíte že ano, žijete v iluzi. Je na čase nalít si čistého vína a být k sobě zcela upřímný. Říci si, co si ve svém životě chci tolerovat a co už ne. Chcete být úspěšní? Chcete se cítit spokojení? Rozhodněte se, podpořte svoje rozhodnutí akcí a změňte svoje nastavení.

Síla podvědomí v praxi

Zde uvedu pár příkladů, s kterými jsem se setkala u svých klientů, kdy síla podvědomí byla tak velká a klientům zásadně ovlivňovala život.

 • „Na vše musím dlouho čekat.“ – silné přesvědčení klientky, která když se pro cokoliv rozhodla, musela na vše dlouho čekat, např. než získá práci, než získá hypotéku, než najde vhodný byt, než otěhotní, než najde partnera, atd. Díky tomu se dostávala do frustrací, prožívala stres a deprese.
 • „Vše se mi musí dlouho hojit.“ – silné přesvědčení klienta, který řešil dlouhé hojení jakékoliv rány či nemoci. To mělo vliv na jeho myšlení, kdy začal svět vidět jen negativně, ztrácel přátele a kamarády.
 • „Nemohu si najít muže, protože ještě nejsem perfektní.“ – silné přesvědčení klientky, která nemohla najít partnera, s kterým by vytvořila vztah. Každý muž, kterého našla a posléze se s ním rozešla, klientce vyčítal, co neumí, kde má jakou „vadu na kráse“, apod. To mělo dopad na její sebedůvěru a sebevědomí, což se projevilo i v jejím profesním životě.
 • „Pojišťováky nikdo nemá rád.“ – silné přesvědčení klienta, který dělal v pojišťovnictví a neměl výsledky. Lidé nepřicházeli na domluvené schůzky, rušili smlouvy, před podepsáním smlouvy si to velmi často rozmysleli, aj.
 • „Nemůžu mít peníze, protože jsme v rodině nikdy moc peněz neměli.“ – silné přesvědčení klienta, který i přes větší výdělky nebyl schopný ušetřit a udržet peníze. V jeho životě se objevovalo dost krádeží, poruch elektrických zařízení, jeho partnerky vždy byly hodně „rozhazovačné“, apod. a všechny tyto záležitosti jej stály nemalé peníze.
 • „Nejsem schopná cokoliv vymyslet.“ – silné přesvědčení klientky, kterou tohle přesvědčení paralyzovalo natolik, že nebyla schopná psát texty, které ji živily. Přicházela o klienty a zakázky, což se projevilo i na jejím sebevědomí.

Limitujících přesvědčení a s tím spojené specifické prožívání bylo v jednotlivých případech více. Zde jsem uvedla pro představu opravdu silná přesvědčení, která byla součástí myšlenkového nastavení jednotlivých klientů. Společně jsme vše zpracovali a klienti se dokázali ve svém životě posunout dál.

Pokud Vám moc a síla podvědomí brání ve Vašem životě díky limitujícím přesvědčením, strachům, obavám a dostáváte se tak do frustrace, stresu, tlaku či Vaše tělo reaguje bolestmi či nemocí, ozvěte se mi a já Vám ráda s tímto pomůžu. Společně Vaše limity zbouráme, strach a obavy rozprášíme a nastavíme cestu, po které stojí za to jít a užívat si ji naplno.