Každý občas zažívá krizi. Jsou přirozenou součástí života. Přicházejí a zase odcházejí. Tak to prostě je. Krize ovšem nemusí znamenat konec. Právě naopak. Krize může být šance pro nový začátek. Když se někomu daří, je to dobré. Když někdo prožívá krizi, je to skvělé. Proč? Protože tady je ten největší potenciál pro růst, prostor pro pochopení, pro životní posun. Objevuje se příležitost pro lepší život.

Jednotlivé fáze krize

Člověk, který zažívá krizi, bez ohledu na to, o jaké téma či životní oblast se jedná, prochází několika fázemi. Tyto fáze člověk nemusí zažít všechny. Vše záleží na uvědomění daného člověka a na míře jeho sebereflexe.

  1. Fáze krize – ODMÍTÁNÍ

Člověk, který prožívá krizi, ji odmítá přijmout a akceptovat. Nevěří, nechce si připustit danou krizi. Odmítá vidět skutečnost takovou, jaká je. Je to přirozená reakce mozku, který vyhodnocuje to, čemu vnitřně věřím s tím, co se děje kolem mě. Pokud tohle není v souladu, brání se můj mozek tím, že odmítá a nevěří.

Např. pokud zjistím, že mi je partner nevěrný, nechci uvěřit tomu, že mi to dokázal udělat. Pokud zjistím, že se mi v podnikání finančně nedaří, odmítám si přiznat, že někde dělám něco špatně.

  1. Fáze krize – VZTEK

Fáze vzteku nemusí nastat u každého. Často touto fází prochází lidé, kteří jsou více citliví a empatičtí. Lidé, kteří mají své emoce více pod kontrolou a jsou vyrovnanější, nemusí tuto fázi vůbec prožít.

  1. Fáze krize – SMUTEK

Pokud vztek či zloba pominou, většinou člověk přechází do fáze smutku. Celá situace, která vyvolala krizi, na něj „dosedá“ a tíží jej. V této fázi se člověk může obviňovat či litovat.

  1. Fáze krize – PŘIJETÍ

Tato fáze je nejdůležitější a nutná. Pokud situaci, která vyvolala krizi, přijmu, mohu ji začít řešit.

Čím déle krizi a situaci, která ji vyvolala, odmítám, tím více natahuji čas pro její vyřešení a svůj vlastní posun. V tomto období člověk může procházet nejrůznějšími emocemi od vzteku, zloby, nenávisti po lítost, smutek, apatii až po konečné přijetí.

Jak proměnit krizi v šanci?

Zde uvádím několik tipů, jak z krize udělat šanci pro lepší život a posun vpřed.

PŘIJMI TO

Je důležité krizi přijmout. Je tady. Prostě přišla. To Vám pomůže v tom, začít ji akceptovat. Pokud něco v životě akceptujete, věnujete tomu pozornost a dáváte tomu energii. Právě to je ten bod, kdy se z krize stává šance. Jak svoji šanci využijete, zaleží jen na Vás. Nikdo jiný to za Vás neudělá.

BUĎ POZOROVATEL

Staň se nezávislým pozorovatelem svojí současné situace. Podívej se na krizi z nadhledu, jako by se Vás netýkala, jako byste se dívali na herce, kteří hrají představení. Role pozorovatele Vám nedovolí „padnout na kolena“. Díky ní si mnohem více uvědomíte sami sebe.

VĚŘ V TO DOBRÉ

Máte na výběr. Buď budete věřit, že to dopadne dobře, nebo špatně. Pokud se opravdu chcete v životě posunout, neházejte si sami klacky pod nohy. Přikloňte se raději vždy k tomu lepšímu. Uvědomte si, že ať to dopadne jakkoliv, vždy to pro Vás bude to dobré.

POUČ SE

Každá situace či krize má svoje poselství. Pokud jste v krizi, využijte ji pro Váš osobní rozvoj a růst. Hledejte Vaše téma a zeptejte se sami sebe na několik otázek:

Proč právě já jsem v této situaci?

Co právě teď přehlížím?

Co si potřebuji uvědomit?

Co se potřebuji naučit?

Co potřebuji změnit?

Díky krizím můžeme růst. Pokud by krize nebyly, nikam bychom se nemohli posunout. Nevěděli bychom, co se potřebujeme ještě naučit či změnit, abychom mohli být v životě více šťastnější a spokojenější.

Vím, jak je náročné, když člověk prochází krizí. Někdo to zvládne sám, jiný potřebuje podporu a nadhled, který mu dá druhá strana. Pokud právě procházíte krizí a udělali jste maximum, a přesto máte pocit, že se točíte v kruhu a sami to nezvládnete, ozvěte se mi. Ráda Vám pomůžu a společně se podíváme na Vaši situaci. Zjistíme, kde jsou ty dveře, které potřebujete otevřít, aby se na Vaší tváři opět objevil úsměv. Ozvěte se zde.