Celý týden pracujete naplno, na víkend si naplánujete ještě další pracovní povinnosti okolo bytu či domu. Jedete na plný plyn a nemáte čas se na chvíli zastavit a odpočinout. V neděli večer jste tak unavení, že padnete do postele a ráno znovu. Do práce, prezentace, schůzky, meetingy, školení, atd. Cítíte se jako otrok, který jen plní příkazy firmy, společnosti, svých blízkých. Honíte se za úspěchem, abyste měli lepší bydlení, auto, dovolenou, uznání, prestiž, aj. Jak dlouho tohle tempo ještě dokážete zvládnout? 

Dnešní doba informací a rychlého životního stylu potlačuje naši schopnost hluboce vnímat a uvědomovat si sami sebe. Nemáme čas se na chvíli zastavit a zabývat se sami sebou. Dostáváme se do frustrací, když nám něco nejde, prožíváme bezmoc, pokud zažíváme krach či finanční nejistotu. O to více se ponoříme do práce či jiných činností, abychom naši frustraci a bezmoc potlačili. Nezastavíme se, nepopřemýšlíme, co se s námi děje.

Velmi často se setkávám lidmi, kteří měli podobný život. Zjistili, že nemohli dál, neměli sílu a energii zvládnout vše, jak by si sami přáli. Prožívali neustálou únavu, úzkosti, frustraci. Z jejich života se vytratila radost a jejich celkový pesimistický a negativní přístup se projevoval nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Tito lidé zažili syndrom vyhoření.

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření v posledních desetiletích dramaticky vzrostl. Netýká se jen lidí ve vysokých funkcích, leaderů, ale velmi často se nyní objevuje i u pracovníků na nižších pozicích. Vyhořet znamená víc než jen stres. Je to stres na druhou.

Únava, frustrace, nesoustřední, nespavost, špatné rozhodování, snížená produktivita a výkonnost, snížená imunita, ztráta radosti ze života, apatie, fyzické problémy, nechutenství, zvýšená podrážděnost, atd. tvoří obrovský tlak na člověka samotného a je silně devastující.

Energie se dá obnovit, čas ne

Hlavním důvodem, proč lidé prožívají syndrom vyhoření, jsou vysoké nároky na čas. Chtějí všechno zvládnout, jsou zasypány úkoly a povinnostmi. Domnívají se, že čím více dokáží za den zvládnout, tím produktivnější budou. To zvyšuje jejich náchylnost k psychickému a fyzickému vyčerpání.

Čas neobnovíme, ale svoji energii ano. Cílem toho, jak se vyhnout syndromu vyhoření není co nejefektivněji si řídit svůj čas, ale schopnost řídit svoji energii.  Jak se svojí energii zacházíte Vy? Co Vám energii bere? Co Vám energii dává?

Chvíli se zastavte. Popřemýšlejte o těchto otázkách a také o tom, do jaké míry dokážete ve svém životě odpočívat, relaxovat, nabírat sílu a energii. Zda si dopřáváte čas sami se sebou. Pokud Vaše odpověď zní ne, máte nejvyšší čas s tím začít.

Nebuďte otrokem úspěchu na úkor svého zdraví. Věnujte více pozornosti svojí energii a tomu, kam a komu energii dáváte.

Někdy je opravdu těžké se zastavit a zamyslet se nad svým životem, pokud jím přímo „letíte“. Udělat si v něm jasno, zaměřit se na to opravdu důležité. Věnovat čas sobě tím, že si budete více uvědomovat sami sebe. Je to někdy těžké, ale není to nemožné. Pokud cítíte, že potřebujete podporu a pomoc, řekněte si o ni. Tím uděláte první krok k tomu, abyste znovu viděli svět v těch lepších barvách. Jako první krok k vaší proměně může být transformační koučování.