Velmi často se setkávám s klienty, kteří mají nízké sebevědomí. Uvědomují si, že jim právě tohle brání v jejich životní spokojenosti. Díky nízkému sebevědomí věci odkládají nebo se jim vyhýbají, neřeší je. Prodlužují čas, kdy se trápí, a zároveň jim to ubírá životní energii. Co je vlastně to sebevědomí?

Sebevědomí je vědomí v přítomném okamžiku. Je to schopnost sebevnímání. Tedy toho, jak vnímám sám sebe v souvislosti k situacím, činnostem nebo lidem.

Jak vzniká nízké sebevědomí?

Nízké sebevědomí vzniká především zkušenostmi s druhými, ať už z rodinného zázemí jako např. nepřijímáním těmi nejbližšími, nebo jinými autoritami, s kterými se během života potkáváme. Na základě těchto zkušeností si postupně vytváříme bloky a limitující přesvědčení. Jsme silně ovlivňováni prostředím, v kterém se nacházíme či zásadními událostmi v našem životě.

3 kategorie sebevědomí

  • Lidé s velmi nízkým sebevědomím o sobě pochybují na základě široké škály běžných každodenních situací. Věří svým negativním stránkám natolik, že bojují i s malými změnami v svém životě. Neumí řešit problémy a jakékoliv menší výkyvy v psychice jim přináší silný stres.
  • Lidé se střední sebevědomím o sobě pochybují na základě událostí, které jsou stresující pro většinu lidí, např. rozchod, velké projekty, atd. V normální stavu si takový člověk uvědomuje svoje silné a kladné stránky a je schopen se vyrovnat i se složitějšími událostmi.
  • Lidé s vysokým sebevědomím o sobě nepochybují, a pokud přece jen zapochybují, tak většinou při extrémních situacích, a to bez velkého stresu. Takoví lidé vidí problémy jako příležitosti, v kterých se mohou něco nového naučit a posunout se. Velmi dobře se přizpůsobují změnám.

Jaké jsou zdroje sebevědomí?

Na sebevědomí se podílejí vnitřní a vnější zdroje. Které konkrétně to jsou?

VNĚJŠÍ ZDROJE NAŠEHO SEBEVĚDOMÍ

  • Rodiče, prarodiče, příbuzní či jiní blízcí lidé v našem okolí

K vnějším zdrojům sebevědomí patří především naši rodiče, prarodiče, příbuzní či jiní blízcí lidé, od kterých jsme přebírali a učili se jejich chování. Např. matka se bojí můžu, otec je agresivní, atd. a bereme to jako samozřejmé a správné chování.

V mnohých případech nám naši blízcí vybudovali naše limitující přesvědčení (nedokážeš to, nemáš na to, nezkoušej to, stejně to špatně dopadne, aj.). Pokud máte nějaké limitující přesvědčení, zapátrejte v paměti, kde jste se s tímto limitem setkali poprvé. Začnete chápat souvislosti ve Vašem životě a začne Vám dávat smysl, proč se dějí věci tak, jak se dějí.

  • Škola a autority

Dalším velkým zdrojem vnějšího sebevědomí je škola. Možná Vás jako malé děti učitelé či jiné autority hodnotili či šikanovali svých chováním. Zapátrejte v paměti, kdo Vás negativně ovlivnil, abyste mohli emoce spojené s těmito zážitky zpracovat, aby Vám už neškodily.

VNITŘNÍ ZDROJE NAŠEHO SEBEVĚDOMÍ

  • Traumata, opakované zkušenosti, zobecňující a generalizující výroky

K vnitřním zdrojům sebevědomí patří prožívaná traumata a opakované zkušenosti. Dále zde patří zobecňující a generalizující výroky typu – všichni jsou stejní, nikdo se neumí chovat slušně, atd. Tato skrytá negativa a s nimi opět hluboko uložené nezpracované emoce Vám škodí a mohou se projevit i na fyzickém těle.

  • Hodnocení a to, co si o nám druzí myslí

K nízkému sebevědomí patří i hodnocení – za něco se hodnotíme. Představy ohledně výkonu, kdy musím být nejlepší, pokud to tak není, jsem neschopný. Velmi častý vnitřní zdroj nízkého sebevědomí je také to, co si o mě myslí lidé. Naše vnitřní představy, např. když mě někdo kritizuje, určitě si myslí, že jsem špatný, hloupý, apod.

  • Moc a kontrola

Moc a kontrola také hraje velkou roli ve vnitřním zdroji nízkého sebevědomí, jelikož ukazuje na to, že si člověk nevěří. Potřebuje mít věci a události pod kontrolou. Tato kontrola mu ubírá energii a přináší skličující pocity, pokud se objeví něco, co nečekal.

  • Podmínky a popudy

Podmínkami a popudy se také vytváření nízké sebevědomí. Příkladem podmínky je výrok typu „pokud budu hodný, budou mě mít rádi“. Vnitřní popudy se projevují jako „nesmím se nikdy zamilovat“, „musím se chovat tak, jak se očekává“, aj.

  • Absolutistické přesvědčení

Absolutistické přesvědčení jako „jsem nula“, „nikdo mě nemá rád“, „lidé jsou zlí“, „život je nespravedlivý“, jsou výroky, nad kterými dotyčný nepřemýšlí a říká je automaticky. Tyto výroky snižují jeho hodnotu a jeho sebevědomí.

Každý se občas setká s pochybnostmi o sobě samém. Zaleží na tom, jak se k tomu dokážeme postavit a jak s tím umíme pracovat. Existuje spousta technik, metod či procesů, jak si sebevědomí zvýšit a postupně vybudovat. Někdo to zvládne sám, jinému pomůže někdo jiný. Pokud cítíte, že se sami nemůžete pohnout z místa, i přes Vaši snahu zvýšit si sebevědomí, ozvěte se. Ráda Vám s tím pomůžu a společně nastavíme Váš život na novou úroveň.