Osobní konzultace Vyškov

KOUČINK, EFT TERAPIE, VZTAHOVÉ PORADENSTVÍ VYŠKOV

Osobní konzultace Vyškov pro jednotlivce a páry je jedna z nejlepších typů konzultací. Výhodou osobního setkání je, že při něm dochází k mnohem intenzivnějšímu vnímání kouče/terapeuta a klientů, následně tak k lepšímu vzájemnému propojení. Kouč/terapeut může dále vnímat neverbální signály svých klientů, které jsou velmi hodnotné v rámci celé spolupráce. Při osobní konzultaci klient zároveň může kouče/terapeuta poznat „na vlastní kůži“ a zjistit, zda mu sedí i lidsky. Osobní konzultace je vhodná především pro klienty, kteří jsou v dojezdové vzdálenosti od kanceláří. Velmi často klienti volí možnost prvního osobního setkání, kdy se společně poznáme a dále přecházíme na jiný typ konzultace, která je pro ně časově a finančně méně náročná.