Životní, life koučink, koučování

Životní, life koučink, koučování je v posledních letech velmi oblíbené, jelikož touha lidí se posouvat a rozvíjet svůj život neustále roste. Pokud i vy tohle toužíte zažít, můžeme spojit prostřednictvím služby Skype (whatsapp, messenger aj.) či po telefonu. Životní, life koučování, life koučink vyhledávají lidé, kteří chtějí získat ve svém životě větší nadhled a novou perspektivu, tím lépe porozumět životním souvislostem. K dalším důvodům patří nespokojenost se svým životem. Lidé chtějí změnu, ale netuší, kde mají začít a na co svoji pozornost zaměřit. Životní koučink, koučování jim pomůže ujasnit si věci, které skutečně potřebují ke svému progresu. Tím se zvyšuje životní spokojenost a vnitřní klid. Kouč s koučovaným vede rozhovor, kde společně proberou důležitá témata v klientově životě. Životní koučování, koučink přináší množství nových podnětů a impulsů k přemýšlení, které se stávají akcelerátory rozvoje. Kouč pomáhá klientovi ponořit se do svého vnitřního světa, tím klient objeví to, co by si sám neuvědomil. S životním koučováním přichází i hluboká uvědomění a AHA momenty, které postupně koučovaný uvádí do praxe. Klient se aktivně podílí na svém rozvoji a zjišťuje, na co se zaměřit, co změnit, příp. co se potřebuje naučit. Tímto mu životní koučink, koučování dává větší smysl. Kouč zároveň udržuje klienta motivovaného po celou dobu spolupráce a je s ním v kontaktu i mimo setkání. To je velmi důležité v momentě, kdy potřebuje klient podporu, když před ním stojí větší výzvy a překážky. Life koučování, koučink přináší pro koučovaného snadnější orientaci v jeho životě. Díky tomu si klient postupně začne vytvářet životní vizi, která je důležitá k tomu, aby věděl, kam v životě směruje.

Životní, life koučování

Životní, life koučování jde v tomto ohledu ještě mnohem více do hloubky. Kouč si uvědomuje, že zásadním vliv na klientům posun má i klientova osobnost, vnitřní postoje, limity a přesvědčení, které společně objevují. Klient si uvědomuje s životním koučováním to, jakým způsobem si sám stojí v cestě a co potřebuje ve svých postojí a přesvědčeních měnit, aby se posunul. Koučovaný jde více k sobě a lépe si uvědomuje a poznává sám sebe. Life koučování, koučink v tuto chvíli představuje zásadní zlom v životě koučovaného. V jednom momentě se stává, že koučovaný začíná vidět možnosti a příležitosti, které dosud neviděl. S tímto prozřením postupně začne překračovat i svoje zóny komfortu. Bez životního koučování by jen těžko mohl uvidět věci a situace, které vidí nyní. K tomu, aby se otevřel novým obzorům a překračoval zóny komfortu, potřebuje koučovaný kvalitní zpětnou vazbu, kterou mu kouč zprostředkovává. Ta je vysoce hodnotná, protože umožňuje nové vhledy. Životní koučování, koučink přináší celkovou rovnováhu ve všech oblastech života. Dále učí koučovaného, jak se efektivním způsobem dívat na věci a situace tak, aby pro něj byly přínosem. Důležitou součástí životního koučování je také rozvoj schopností a dovedností, které jsou důležité v progresu koučovaného. To vyžaduje čas a úsilí, což může mít na klienta negativní dopad. Life koučink, koučování je pak skutečnou podporou, aby koučovaný dosáhl toho, co opravdu chce. Už o věcech jen nemluví, ale aktivně se na nich podílí a tvoří si plán vlastního života, který si začíná naplno užívat. S tím vším buduje i komunikační dovednosti, které jsou pro něj nezbytné a pomáhají mu v rozvoji.

Životní, life koučink

Životní, life koučink přichází ještě s dalším důležitým aspektem, pro který lidé vyhledávají kouče a tím je vlastní seberealizace. Ta je důležitá pro každého člověka a přináší smysl, který lidé chtějí následovat. S životním koučinkem koučovaný dává svému životu nový impuls, objevuje svůj potenciál a rozvíjí jej tak, aby pro něj byl přínosem. Život mu začne dávat hlubší smysl, a tím se koučovaný ve svém životě posunuje dál. S life koučinkem se koučovaný dostává do nové životní etapy sebepoznání a rozvoje. Začne si uvědomovat sám sebe, ujasní si svoji cestu, uvědomí si všechny překážky a výzvy, které na něj čekají a umí na ně efektivně a kvalitně reagovat. S životním koučinkem pociťuje koučovaný i nový příval energie a chuti do života, která je důležitá pro tvoření a kreativní přístupy a postoje k životu. Naučí se zacházet s energií, a tím se zaměřovat na to důležité. Podstatou je změna myšlení, přístupů, postojů a myšlenek, s kterými se v životním koučinku koučovaný setká. Díky tomu se opět objevuje v životě koučovaného celková spokojenost, kterou si užívá naplno. S tím roste i pocit vnitřní svobody. S life koučinkem se dále učí vytvářet si podporující prostředí pro svůj život a práci. V této chvíli se klient stává skutečným vítězem na svojí životní cestě. Začne zažívat mnohem více spokojenosti, vnitřního klidu a harmonie. O životním koučinku nestačí jen číst, ale je podstatné to skutečně zažít a pocítit tu sílu a energii, která s tím přichází.