Vztahový koučink, vztahové koučování

Vztahový koučink, vztahové koučování začíná být velmi oblíbeným nástrojem lidí, kteří se chtějí posunout v partnerských a mezilidských vztazích. Společně se můžeme setkat online prostřednictvím služby Skype (whatsapp, messenger aj.) nebo se slyšet po telefonu. Hluboké poznání sebe sama je podstatou a základem, který vztahový koučink, koučování umožňuje. Pokud dostatečně známe sami sebe, uvědomíme si, kdo jsme, co chceme a co ne, pak je pro nás mnohem jednodušší orientace právě ve vztazích. Výrazným způsobem se zvyšuje šance k tomu, aby si člověk lépe uvědomil svoji představu o vztazích. Vztahový koučink, vztahové koučování dává do souvislosti osobnost člověka a jeho zkušenosti k tomu, aby lépe pochopil svoje jednání a chování. Díky tomu koučovaný začne lépe vnímat, co se kolem něj děje a jak tvoří vztahy. Pokud pochopí systém, kterým vztahy tvoří, má příležitost tento systém měnit, aby pro něj byly vztahy přínosem. Koučovaný, který podstupuje vztahové koučování, koučink výrazně zkvalitní budování partnerských a mezilidských vztahů. To má následně velký dopad na jeho psychiku a vnímání sebe sama. Kvalitní vztahy se stávají u mnohých lidí základní prioritou života. Nové vhledy, jak se na vztahy koučovaný může dívat, je další částí, kterou zprostředkovává vztahový koučink, koučování. Změna perspektivy a náhledu na vztahy partnerské a mezilidské nám otevírá pomyslné dveře k tomu, abychom opět zažívali v našich životem více lásky a porozumění. Vztahové koučování, koučink přináší nové impulsy a podněty do stávajících vztahů, a zároveň otevírá možnosti, jak kvalitní vztahy budovat.

Vztahové koučování

Vztahové koučování pomáhá lidem osvojit si to, jak vztahy fungují, na základně vlastních zkušeností, ze kterých se koučovaný učí. Koučovaný se aktivně podílí na tvorbě vlastního soukromého života mnohem efektivnějším způsobem než doposud. Chápe, že bez vztahového koučování by jen velmi těžko objevoval to, co si sám ohledně vztahů neuvědomuje. To zprostředkovává kouč pomocí kvalitní zpětné vazby a vhodně položených otázek. Tyto otázky jej vedou k hlubšímu zamyšlení nad sebou a svojí rolí ohledně vztahů. K vztahovému koučování se přidává i aktivita, kterou postupně koučovaný vyvíjí, díky níž se ve vztazích posunuje. Jedná se především o uplatnění uvědomění a AHA momentů, které si odnáší ze vztahového koučování. Velmi důležitou součástí celé spolupráce je i schopnost rozvoje a budování vztahových dovedností, které jsou nutné proto, aby vztahy byly kvalitní a neustále se rozvíjely. Mezi tyto schopnosti a dovednosti patří především schopnost kvalitní komunikace, která je také součástí vztahového koučinku. Kouč pomáhá rozvíjet koučovaného v komunikaci, tím se stává komunikace ve vztazích pro koučovaného snadnější. Prohlubuje se i schopnost empatie, která je důležitá k porozumění druhého. O vztahovém koučinku se v posledních letech často mluví v souvislosti s řešením partnerských krizí. Vnitřní postoje a limity, které si člověk v sobě nosí, výrazným způsobem ovlivňují i řešení partnerských krizí a problémů. Změna postoje a přístupů je důležitou součástí k tomu, aby se člověk dokázal ve vztazích posunout, a i o tomto se mluví ve vztahovém koučinku. Díky změně postoje přichází vnitřní úleva pro koučovaného a opět se do vztahů vrací klid a harmonie.

Vztahový koučink

Vztahový koučink učí koučovaného dívat se na vztahy zcela odlišným způsobem, než byl zvyklý. To je způsobeno změnou myšlení, který koučovaný zažívá, jelikož si začne uvědomovat věci, které si dosud neuvědomoval. Se vztahovým koučinkem se koučovaný naučí rozpoznávat svoje emoce a uvědomovat si jejich poselství. Pracovat s emocemi, umět je usměrnit, příp. si umět vyvolat pozitivní emoce je velmi stěžejní dovednost tzv. emoční inteligence. Bez vztahového koučinku nám tohle půjde těžko, jelikož kouč vždy vytváří bezpečné prostředí, aby se koučovaný mohl uvolnit a otevřít a vnímal v kouči podporu. S pomocí kouče koučovaný snadněji překonává překážky, které se do vztahů staví. Aby vztahy mohly růst a rozvíjet se, je nutné se vztahovým koučinkem překonávat i výzvy, které slouží k posílení sebedůvěry a sebevědomí koučovaného. V koučovaném se dále rozvíjí nové schopnosti a dovednosti, jak řešit jednotlivé situace ve vztazích. Se vztahovým koučováním přichází i pozitivnější zpětné vazby z okolí koučovaného. Schopnost kvalitnější komunikace, budování důvěry ve vztazích, změna přístupů a boření vnitřní limitů, učení se novým dovednostem a uvědomění si, kam ve vztahu směřuji, příp. tento směr měnit, je obrovským přínosem, který přichází se vztahovým koučováním.