Osobní koučink, koučování

Osobní koučink, koučování je v posledních letech stále častěji vyhledávanou alternativou osobního rozvoje, které vám mohu nabídnout při online setkání prostřednictví služby Skype (whatsapp, messenger aj.) nebo po telefonu. Ve své praxi používám řadu osvědčených a mnou vyzkoušených technik a metod, a s tím související i koučovací dovednosti, kterými pomáhám klientovy k tomu, aby lépe pochopil vlastní osobnost a uvědomil si svoje jednání a chování. Díky tomu osobní koučování, koučink přináší do života lidí zásadní změny. Klient se má možnost s mojí pomocí podívat do svého vnitřního světa, objevit svoje vnitřní limity a přesvědčení, které jej brzdí a kterých si sám není vědom. Ty následně zpracujeme, aby jej dále v jeho životě nelimitovaly. Klient si postupně začíná uvědomovat, kým skutečně je. Vysoce efektivním způsobem pomáhá osobní koučink, koučování klientovy v orientaci sebe sama, pochopení vlastní identity a již není zmatený ve svém životě. Dokáže mnohem lépe vyhodnotit, co potřebuje změnit nebo na co zaměřit svoji pozornost, aby se ve svém životě posunul. Tím, že klient podstoupí osobní koučování, koučink si výrazným způsobem začne uvědomovat to, s čím se identifikuje s ostatními ve svém okolí, a zároveň to, čím se od okolí liší a tvoří to jeho jedinečnost. Jeho potenciál, zkušenosti, vědomosti a dovednosti, které umí a ovládá, příp. které potřebuje rozvinout nebo se naučit, dokáže plně využívat k tomu, aby se v životě posunul přesně tam, kde chce být.

Osobní koučování

Osobní koučování je uskutečňováno pomocí rozhovoru, v kterém kouč pokládání velmi efektivní otázky. Ty pomáhají klientovy k tomu, aby se v sobě mnohem lépe zorientoval. Rozhovor mezi koučem a klientem jde více do hloubky, kde kouč zkoumá také klientovy osobní hodnoty, postoje a životní přístupy, které je v jeho životě ovlivňují. K osobnímu koučování přistupuje kouč zcela nehodnotícím přístupem. Je tam od toho, aby aktivně poslouchal klienta, pokládal mu otázky, které jej povedou mnohem více k sebe sama a dával kvalitní zpětnou vazbu. Kouč se zde stává parťákem na klientově cestě a pomáhá mu překonávat všechny překážky a výzvy. Klient si lépe uvědomuje sám sebe v jednotlivých situacích a s pomocí osobního koučování chápe svoji vlastní identitu a to, proč se mu v životě některé situace opakují. Klient zároveň začne překračovat i zóny vlastního komfortu, tím začíná skutečně růst. S osobním koučováním se tohle překračování bezpečných zón stává mnohem snadnější a koučovaný má v kouči velkou míru opory. To oceňují zvláště ti klienti, kteří v sobě mají strach z neznáma. S pomocí osobního koučování si dále klient začne uvědomovat i svoje vlastní hranice. To mu pomáhá k tomu, aby si jasně stanovil, co ve svém životě chce a jak daleko chce ostatní pustit do svého osobního prostoru. Klient si s osobním koučováním přináší do života i nové pohledy a vhledy na situace, jelikož se již dokáže na mnohé dívat ze zcela jiné perspektivy. Tohle mu pomáhá uvidět příležitosti v jeho životě, které si doposud neuvědomoval.

Osobní koučink

Osobní koučink vyhledávají nejen lidé, kteří si chtějí lépe uvědomit sebe sama, svůj potenciál a již nebýt ve svém životě ztraceni a zmateni, ale i lidé, pro které je neustálá práce na sobě a sebeobjevování určitou potřebou a cestou, po které chtějí jít. Kouč jim zprostředkovává potřebné impulsy, které postupně odstartují jejich rozvoj a hlubší sebepoznání. Následně přichází s osobním koučinkem přesně ty změny, které jsou vítány. V současné době je velmi důležité, aby člověk znal dobře sebe sama, svoje potřeby, svůj potenciál, aby jej mohl vhodně rozvinout tím správným směrem. K tomu si klient potřebuje uvědomit i to, kde se ve svém životě nachází, co vše prožil a jaký dopad to na něj mělo. V osobním koučinku pak může mnohem kvalitněji vyhodnocovat svoje zkušenosti, z kterých se učí. Tím, že klient pochopí sám sebe, uvědomí si jedinečný potenciál a naučí se s ním zacházet, přichází do jeho života opět harmonie, vyrovnanost a spokojenost. S osobním koučinkem si začne klient postupně vytvářet i vizi, která je velmi důležitá k tomu, aby věděl, jakým směrem má ve svém životě jít. Spousta lidí to bohužel neví, pak se dostávají do situací, které jsou pro ně neřešitelné, neumí se rozhodnout a nechávají zodpovědnost za svůj život na někom jiném. Tím se stává, že jim pomalu život protéká mezi prsty, aniž by si jej plně užívali. V osobním koučinku se každý člověk stává opravdovým tvůrcem vlastního života a plně si jej uvědomuje. Naučí se zacházet sám se sebou a se svými emocemi, zlepší se jeho schopnost soustředění na to důležité, naučí se vyhledávat vhodné příležitosti pro osobní rozvoj a posun, začne si uvědomovat svoje možnosti, které má a vytvářet a budovat kvalitní vztahy. Díky tomu se stává mnohem více vnitřně svobodnějším člověkem, který je šťastný a spokojený a dělá věci, které mu dávají smysl.