Firemní koučink, koučování Brno, Vyškov, celá ČR

Firemní koučink, koučování Brno, Vyškov je vysoce efektivním nástrojem k rozvoji zaměstnanců ve firmách, které poskytuji osobně ve svých kancelářích v Brně a ve Vyškově, dále i po celé ČR přes telefon nebo prostřednictvím služby Skype. Po dohodě je možné se domluvit na spolupráci přímo i ve vaší firmě. V posledních letech roste firemní koučování, koučink stále na oblíbenosti a stává se přirozenou součástí úspěšných firem, které se netýká jen jednotlivců, ale i týmů ve firmách. Mezi hlavní přínosy patří především rozvoj zaměstnanců a jejich potenciálu, potažmo i rozvoj potenciálu celého týmu. Firemní koučink, koučování dokáže pracovat s lidmi velice efektivním způsobem, při kterém je udržuje motivované. Takoví lidé jsou mnohem více inspirováni pro svůj vlastní rozvoj, který má výrazný pozitivní vliv i na kvalitu odváděné práce. S vlastním rozvojem přichází i rozvoj potřebných dovedností a znalostí, které je nutné k tomu, aby se koučovaný ve firmě neustále posunoval a rozvíjel. Firemní koučování, koučink vede koučovaného k lepšímu uvědomění sebe sama, čímž si následně lépe uvědomuje svoje přístupy a postoje, které ve firmě uplatňuje a může je měnit. Koučovaný zásadním způsobem mění i svoje myšlení. Mnohá uvědomění a AHA momenty, které přichází s firemním koučováním, je koučovaný postupně aplikuje do prostředí, v němž se pohybuje. To celé má následně pozitivní dopad na tým a celou firmu.

Firemní koučování Brno, Vyškov

Firemní koučování Brno, Vyškov vnáší do firemního prostředí nové impulsy a podněty prostřednictvím koučovaného, díky kterým snadněji dotyčný překonává výzvy, kterým musí čelit. Inspirující rozhovory vedené koučem, který vhodně pokládá ty správné otázky vedoucí k hlubšímu poznání koučovaného, rozvíjí jeho přemýšlení. S firemním koučováním začne dotyčný přemýšlet zcela novým způsobem, než byl zvyklý a rychleji se začne učit z vlastních zkušeností. Více se rozvíjí strategické myšlení, které je velmi podstatné, pokud se dotyčný nachází ve funkci řídícího pracovníka nebo leadera, který určuje směr. K dalším přínosům firemního koučování patří i zlepšení komunikačních dovedností a schopnosti rozhodovat se, vzhledem k tomu, že se koučovaný učí dívat na situace z jiné perspektivy. Práce s emocemi a jejich zpracování je další důležitou součástí vzájemné spolupráce s koučem. Pokud emoce vstupují do firemního prostředí, může to mít negativní dopad a ovlivnit tak důležitou schůzku či jednání. K benefitům firemního koučování také patří i schopnost práce se stresem a energií koučovaného. Je důležité, aby se koučovaný naučil zaměřovat na to podstatné a důležité, aby svoji energii neplýtval, ale naopak využíval tím nejlepším možným způsobem. Tento způsob je zároveň i prevencí před vyhořením. Znalost vlastní osobnosti, pochopení toho, jakým způsobem se člověk chová a jedná, přináší s firemním koučováním vysokou hodnotu nejen firmě, ale i koučovanému.

Firemní koučink Brno, Vyškov

Firemní koučink Brno, Vyškov má pozitivní dopad i na zvýšení výkonnosti zaměstnanců, která je důležitá v rámci celé firmy a jejího fungování. Zaměstnanci jsou mnohem více motivovaní, jelikož celá spolupráce s koučem má pozitivní vliv na jejich psychiku. Výrazným způsobem se zvyšuje schopnost zaměstnanců nést zodpovědnost za svoje činy a rozhodnutí. S firemním koučinkem se koučovaný učí lépe poznávat sám sebe, mnohem snáze dokáže na základně svých znalostí o sobě, vidět i nové příležitosti ve firmě a nastavit kvalitnější strategický plán. To má dopad i na celkovou efektivitu řízení celé firmy, což se projeví např. přílivem nových zákazníků, vybudování nových a zajímavějších služeb, zvětšením obratů a zisků firmy, snížením fluktuace zaměstnanců, apod. S firemním koučinkem zaměstnanci díky vybudovaným dovednostem velmi kvalitněji reagují na dynamiku obchodního trhu, což je samotné i více motivuje. Kouč uzavírá dohodu mezi firmou a koučovaným. Společně si vydefinují vizi, základní témata a cíle, aby věděli, kam směřují a kam se mají dostat. Firma nebo-li investor ctí skutečnost, že informace o koučovaném jsou zcela důvěrné. O firemním koučinku se stále častěji diskutuje, jelikož výsledky, které to přináší, jsou mnohonásobně vyšší než vynaložená investice do spolupráce s koučem. V každém případě je důležité si vybrat kouče, s kterým si koučovaný bude rozumět, aby jejich spolupráce byla přínosná. Pokud o firemním koučinku uvažujete, není nic lepšího, než jít a vyzkoušet si to. Vlastní zkušenost dá víc, než tisíce slov.