EFT terapie

Co je EFT terapie?

Zkratka EFT pochází z anglického názvu Emotional Freedom Techniques, která se dá volně přeložit jako techniky emoční svobody. Jedná se o soubor metod a technik, které navrhl a vytvořil stanfordký inženýr Gary Craig, a to postupnou úpravou a zlepšováním metody dr. Rogera Callahana.

EFT patří mezi metody energetické psychologie a vychází z objevu, že „příčinou všech našich negativních emocí (strach, úzkost, panika, atd.) je porucha v našem tělesném energetickém systému“.

V čem je EFT unikátní?

Na rozdíl od klasické psychologie, která pracuje pouze s myslí člověka, EFT jde v tomto směru mnohem dál. Pracuje navzájem se třemi systémy, které jsou propojené a ovlivňují se. Jedná se o systémy – MYSL, FYZICKÉ TĚLO a ENERGETICKÝ SYSTÉM.

Dopad negací a účinky EFT

Pokud si dlouhodobě držíme v mysli negace ve formě negativních a sebedestruktivních myšlenek, limitujících přesvědčení nebo prožijeme negativní zážitek, zkušenost či trauma, dochází k narušení našeho energetického systému. Zde začíná počátek našich zkreslených představ, strachů, fobií, úzkostí, depresí, nízkého sebevědomí, závislostí, psychických bolestí a mnoha dalších nepříjemností, které se můžou projevit nejen v naší psychice, ale i na našem fyzickém těle.

To následně ovlivňuje naše chování, vnímání reality a prožívání života v takové míře, kdy se cítíme blokováni, nevíme si rady, jsme vnitřně nespokojení, nepřiměřeně reagujeme, apod. Odstraněním vlivu těchto negací z podvědomí se začneme uzdravovat jak na psychické, tak i na fyzické úrovni. Klient díky postupným zpracováním témat a bloků prožívá pocit tzv. vnitřní svobody. Nastává zmírnění či úplné odstranění stresu. Klient se dostává do větší pohody a klidu. Díky tomu klient dokáže mnohem lépe reagovat na podněty z okolí a jeho prožívání života se zkvalitňuje.

Kde a jak probíhá EFT terapie se mnou?

EFT terapie provádím osobně v Brně, nebo ve Vyškově, přes Skype či po telefonu.

Vždy vytvářím bezpečné prostředí pro klienta a řídím se ETICKÝM KODEXEM.

Při samotné EFT terapii vám vysvětlím, jak celé sezení bude probíhat. Společně se pobavíme o vašem tématu a stanovíme si cíle, kterých chcete dosáhnout. EFT terapie se skládá ze dvou částírozhovor, který vedu v průběhu celé EFT terapie a tzv. poklepávání na specifických bodech v horní polovině těla. Při EFT terapii přes Skype nebo po telefonu si na tyto specifické body budete sami poklepávat. Po skončení samotného sezení se společně domluvíme na dalším postupu.

Kolik EFT terapii potřebuji, aby se můj problém vyřešil?

Délka EFT terapie se odvíjí od složitosti a rozsahu tématu. Pro představu uvádím přibližný počet konzultací pro daná témata, které vychází z mých zkušeností. Počty EFT terapií pro dané téma se můžou u každého jednotlivce měnit.

 • 1 – 3 konzultace – strachy a fobie, pocity viny, limitující přesvědčení, alergie a kožní nemoci
 • 3 – 5 konzultací – úzkosti, nadváha, závislosti, vztahové problémy, negativní zážitky, nižší sportovní a profesní výkonnost a stres
 • 5 – 10 konzultací – těžší a složitější témata, traumata, posttraumatické stresové poruchy, nízké sebevědomí, deprese

Po samotné terapii se bude váš energetický systém následující cca 3 až 4 dny (u někoho i déle) samovolně tzv. „dočišťovat“. Je vhodné v tomto období zvýšit příjem tekutin. Každý člověk prožívá toto období různým způsobem. U někoho se může projevit větší únava, nebo naopak příliv energie, pláč či smích. Jsou lidé, kteří nezaznamenávají žádné výraznější projevy po terapii.

Již během EFT terapie pocítíte značnou úlevu, kdy si všimnete změn, které se projeví ve vaší psychice a na vašem fyzickém těle. Další změny se projeví následující dny po EFT terapii.

Jaké jsou výhody metody EFT?

 • TRVALÝ ÚČINEK, jakmile se odstraní všechny aspekty problému
 • NEDOCHÁZÍ KE ZBYTEČNÉMU EMOČNÍMU PROŽÍVÁNÍ při řešení traumat
 • při metodě EFT se NEPOUŽÍVAJÍ ŽÁDNÉ LÉKY ČI NÁSTROJE, metoda je BEZPEČNÁ
 • metoda má VÝRAZNÝ ZKLIDŇUJÍCÍ ÚČINEK
 • řeší PRAVOU PŘÍČINU PROBLÉMU

S čím vám může EFT pomoci?

Metodu EFT lze použít na jakékoliv téma. Pomáhá jak s psychickými, tak i fyzickými obtížemi.

Zde uvádím výčet těch nejčastějších témat, které je možné řešit:

 • stres, deprese, úzkost, zlost
 • strach, fobie a sociální fobie
 • úzkosti, obavy a panické ataky
 • trauma a PTSD
 • závislosti (přejídání, kouření, alkohol, aj.)
 • pocity viny a nervozita
 • sebevědomí, sebeúcta, sebekritika
 • negativním myšlení, limitující přesvědčení
 • prokrastinace a vnitřní rezistence
 • nerozhodnost a ztráta chuti do života
 • změna postojů a myšlení
 • závislosti (přejídání, kouření, alkohol, aj.)
 • problémy spojené s prací a financemi
 • sportovní a profesní výkonnost
 • vztahové problémy
 • problémy s otěhotněním
 • fyzické problémy, bolesti a nemoci
 • alergie a kožní nemoci
 • problémy s hmotností a poruchy příjmu potravy

Mezi doplňkové metody, které používám ve své praxi a kombinuji s EFT terapií, abych dosáhla u klientů těch nejlepších výsledků, patří:

Energy EFT (Energy Emotional Freedom Techniques)
SET/PET techniky (Simple/Provocative Energy Techniques) – jemné a provokativní energetické techniky
NLP (Neuro-lingvistické programování)
Práce se vzorci chování
Metoda kvantových oprav
Konverzační hypnóza
Vizualizace a meditace
THE YES CODE coaching
Metoda Život Jako Hra coaching
Mindset Coaching

Pokud Vás něco trápí, ať už jsou to psychické či fyzické problémy, máte teď příležitost to změnit. Ráda Vám na této cestě pomůžu.